ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายกาวิละจัดกิจกรรม คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

เชียงใหม่ แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายกาวิละจัดกิจกรรม คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

21 ตุลาคม 2022
387   0

Spread the love

แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายกาวิละ จัดกิจกรรม “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า “ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

พ.ท.หญิงฦาชุภรณ์ มั่นศุข หัวหน้าแผนกทันตกรรม รพ.ค่ายกาวิละ เปิดเผยว่า แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายกาวิละ ได้จัดกิจกรรม “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า “ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์การรักษาเป็นสิทธิชำระเงินและประกันสังคม ร่วมงาน ภายในงานมีการให้บริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนฟรี ตั้งแต่เวลา 0830-1400 น. ที่ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายกาวิละ


ทั้งนี้จากการที่สมเด็จย่าทรงพระเมตตาอยากให้ปวงประชามีฟันดี จึงทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น (พอ.สว) เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยพระองค์เป็นนายิกากิตติมศักดิ์ พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษ ได้ทรงกำชับไว้ว่า “ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้นต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน” ทันตแพทย์และบุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัครของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา

และในปี พ.ศ. 2529 มูลนิธิ พอ.สว. ได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และทันตแพทยสมาคมฯ เริ่มจัด “กิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม โดยระดมทันตบุคลากรอาสาสมัครทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคในช่องปาก โดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร 48 จังหวัด และได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทุกปี จนถึงปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม เป็น “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”

ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าโครงการด้านทันตสาธารณสุขต่างๆ ที่พระองค์และมูลนิธิพอ.สว. ให้การสนับสนุน เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่แก้ปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนอย่างแท้จริงและ ครบวงจร ทั้งการรักษาโรคในช่องปาก การจัดบริการทันตกรรมป้องกัน การส่งเสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง

โดยในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายกาวิละ จะพร้อมใจกันร่วมจัดกิจกรรม“คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า “ เพื่อเทิดพระเกียรติของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดจนการให้ความรู้ด้านทันตกรรม แก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพอนามัยในช่องปากที่ดี