ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ พรรคสร้างอนาคตไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเลือกตั้งกรรมการสาขาชุดใหม่และเลือกตั้งหัวหน้าสาขาพรรคฯ

เชียงใหม่ พรรคสร้างอนาคตไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเลือกตั้งกรรมการสาขาชุดใหม่และเลือกตั้งหัวหน้าสาขาพรรคฯ

24 พฤศจิกายน 2022
327   0

Spread the love

พรรคสร้างอนาคตไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเลือกตั้งกรรมการสาขาชุดใหม่และเลือกตั้งหัวหน้าสาขาพรรคฯ

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ นายทะเบียนพรรคสร้างอนาคตไทย ได้ร่วมสังเกตุการประชุมสาขาพรรค สร้างอนาคตไทยจังหวัดเชียงใหม่ ณโรงแรมสายน้ำอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้ความรู้แก่สมาชิกพรร

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งกรรมการสาขาชุดใหม่และมีการเลือกตั้งหัวหน้าสาขาพรรคสร้างอนาคตไทยจังหวัดเชียงใหม่ มีนายอนิวัฒน์ ชัยวิลาศ เป็นหัวหน้าสาขาพรรคประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 คน โดยมีการจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง