ข่าวทั่วไทย » มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารจัดมหกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2565

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารจัดมหกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2565

15 ธันวาคม 2022
316   0

Spread the love

จังหวัดมุกดาหารจัดมหกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2565 โดยมี นางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช (อัน-ชะ-ลี กัน-ละ-มา-พิ-จิด-บุน-นะ-ราด) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ของจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ที่วัดบรรพตมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร

กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 284 กองทุน/ชุมชน มีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ/จังหวัด จำนวน 8 คณะ และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 24 ศูนย์ มีการดำเนินงานตามแนวทางการเพิ่มทุน เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ สามารถระดมศรัทธาสมทบกองทุนทั้งสิ้น 164,399 บาท พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินอื่นๆ ต่อไป