ข่าวทั่วไทย » มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ครั้งที่ 6

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ครั้งที่ 6

21 ธันวาคม 2022
197   0

Spread the love

จังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ครั้งที่ 6 คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.อีสานเกมส์ ที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ครั้งที่ 6 (กลุ่มสนม) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ในนามกลุ่มสนมทั้ง 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา กศน. เข้าร่วมกิจกรรม

นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ครั้งที่ 6 (กลุ่มสนม) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดตัวนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู นักศึกษา กศน. ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา และให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน. ตลอดจนส่งเสริมการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีประเภทของกีฬาที่ทำการแข่งขัน 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา

โดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมุกดาหารให้ความอนุเคราะห์ด้านเจ้าหน้าที่แพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ในการรักษาเบื้องต้น กรณีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน และสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรักษาความปลอดภัยให้แก่นักกีฬา

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร