ข่าวทั่วไทย » มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยโปรแกรม “นวัตกรรมสุขภาพ”

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยโปรแกรม “นวัตกรรมสุขภาพ”

28 ธันวาคม 2022
255   0

Spread the love

จังหวัดมุกดาหารบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยโปรแกรม “นวัตกรรมสุขภาพ”

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมการบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยโปรแกรม “ นวัตกรรมสุขภาพ” ณ ธารจินดารีสอร์ท อ.เมือง จ.มุกดาหาร

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีการผนึกกำลังในจากจากหลายภาคส่วน ในการการต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งการป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ ส่วนผู้ติดยาเสพติดจะนำเข้าสู่การบำบัดรักษาโดยใช้”คลินิกอบอุ่น”ซึ่งเป็น โปรแกรม “ นวัตกรรมสุขภาพ” เป็นกระบวนการในการบำบัดรักษาโดยที่ครอบครัวและผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการในการที่นำพาบุตรหลานที่ติดที่ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดสำหรับโครงการพัฒนาโปรแกรม ” นวัตกรรมสุขภาพ “ จังหวัดมุกดาหาร จัดการอบรมระหว่างวันที่ 18 -28 ธันวาคม 2565 โดยนำผู้ป่วยยาเสพติดประเภท แอมเฟตามีน จำนวน 30 คน เข้ารับการบำบัด ตามโปรแกรม “ นวัตกรรมสุขภาพ” โดยประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยที่ต้องคัดกรองตามความสมัครใจ ใช้เวลา 10 วัน เป็นการบำบัด ทั้งการบำบัดทางกาย บำบัดทางจิต และการบำบัดทางสังคมและทักษะอาชีพ โดยการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน การใช้สังคมบำบัดและการติดตามประเมินผลผู้ติดยาเสพติด ด้วยการติดหลังจากการอบรม 3 เดือน เพื่อประเมินผลการเสพยา การใช้ชีวิตในสังคม และการประเมินต่อยอดงานจากบุคคลภายนอก ที่มาประเมินโครงการในภาพรวมต่อไป


.
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร