ข่าวทั่วไทย » (คลิป)เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าบินลาดตระเวนตรวจจุดความร้อนในพื้นที่จ.เชียงใหม่และลำพูน

(คลิป)เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าบินลาดตระเวนตรวจจุดความร้อนในพื้นที่จ.เชียงใหม่และลำพูน

3 มีนาคม 2020
940   0

Spread the love

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า โดยเครื่องบินฝึกแบบ 41 หรือ บ.ฝ.41 บินลาดตระเวนตรวจจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า โดยเครื่องบินฝึกแบบ 41 หรือ บ.ฝ.41 บินลาดตระเวนตรวจจุดความร้อนในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยเฉพาะพื้นที่ อ.หางดง อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.แม่แจ่มและ อ.เวียงหน่องส่อง อ.บ้านโฮ่ง พื้นที่จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้เพื่อส่งข้อมูลให้กำลังทางภาคพื้นเข้าดำเนินการดับไฟ ลดจุดความร้อน ในขณะที่ เครื่องบินมวลชนสัมพันธ์ของ กองทัพอากาศเครื่อง Peacemaker(AU-23)ขึ้นบินประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง เครื่องบินมวลชนสัมพันธ์ของ กองทัพอากาศเครื่อง Peacemaker(AU-23) ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ออกปฏิบัติการบินเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหยุดการเผา พร้อมให้ความรู้เรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่พริก, อ.เถิน และ อ.เสริมงาม ใช้เวลาบิน 1.8 ชั่วโมงบิน