ข่าวทั่วไทย » มุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อวยพรปีใหม่ขอให้เดินทางปลอดภัยและมีมงคลในชีวิตตลอดปี (คลิป)

มุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อวยพรปีใหม่ขอให้เดินทางปลอดภัยและมีมงคลในชีวิตตลอดปี (คลิป)

1 มกราคม 2023
369   0

Spread the love

1 มกราคม 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อวยพรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2566 นี้

“ขอแสดงความห่วงใย การเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ขอให้ใช้ความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร อย่าประมาท เพื่อความปลอดภัย และขอให้พบแต่ความสุข ความสวัสดีดี มีมงคลเข้ามาในชีวิต และมีสุขภาพแข็งแรง “

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยังได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้


1. ให้เพิ่มความเข้มข้นใน “ด่านชุมชน” อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่
2. ให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง อาทิ พระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติสุรา พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตและพระราชบัญญัติสถานบริการ
3. ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวัง ควบคุมผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ในบริเวณสถานบริการบริเวณที่มีการจัดงานสังสรรค์ และเน้นกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์
4. ให้จังหวัดให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่อายุต่ำกว่า 60 ปี ที่ดื่มแล้วขับ แล้วได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตให้ดำเนินการสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้กับผู้ขับขี่ดังกล่าวทุกกรณี
5. ขอให้จังหวัดจัดทำป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ และเครื่องหมายจราจรให้มีความชัดเจน บริเวณสามแยก สี่แยก ที่เป็นจุดเสี่ยง และถนนเลียบคลอง

สำหรับรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (วันที่3 ของการรณรงค์) จังหวัดมุกดาหาร เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง ข้อมูลการอุบัติเหตุทางถนนสะสม รวม 3 วันเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 15 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 13 รายผู้เสียชีวิต 2 ราย

“ในส่วนของการดำเนินการตั้งจุดตรวจหลักในพื้นที่ทั้ง 7อำเภอ 14 จุดตรวจและด่านชุมชน 54 ด่าน และจุดบริการประชาชนอีก 13 จุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีการเรียกตรวจยานพาหนะตาม 10 มาตรการหลัก จำนวน 2848 คัน ถูกดำเนินคดี 452ราย ใน 3 อันดับแรกได้แก่ ไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย และขับรถเร็ว “


.
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร