ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน ชุมชน ชุมใจ เทศกาลศิลปะงานฝีมือและอาหารนครเชียงใหม่(คลิป)

เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน ชุมชน ชุมใจ เทศกาลศิลปะงานฝีมือและอาหารนครเชียงใหม่(คลิป)

18 มกราคม 2023
365   0

Spread the love

เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน ชุมชน ชุมใจ เทศกาลศิลปะงานฝีมือและอาหารนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 2 มีนาคม 2566

นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ,นางน้ำฝน รสจรรยา ผู้แทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเชียงใหม่ และ รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ร่วมกันแถลงข่าว “ ชุมชน ชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนคร เชียงใหม่” ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และพัฒนาเมือง ของเทศบาลนครเชียงใหม่


กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการอนุรักษ์ และ พัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีกำหนดจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ บริเวณศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมต่อบริเวณลาน อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถึงลานด้านหน้าหอพื้นถิ่นล้านนา


โดยทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ Workshop โดยภาคชุมชน การแสดงคีตศิลป์ และนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ กิจกรรมย้อนวันวาน “เชียงใหม่ กลางแปลง” การแสดง 3D ประกอบเสียงและสื่อผสม AR สร้างสรรค์จินตนาการผสมเทคโนโลยี สมัยใหม่ พร้อมทั้งเปิดให้เข้าเยี่ยมชมหอกลางเวียงในบรรยากาศ Night Museum จนถึงเวลา 20:30 น. และจะมีพิธี เปิดงานชุมชนชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนครเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น.ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่