ข่าวทั่วไทย » มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

19 มกราคม 2023
179   0

Spread the love

จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566


วันนี้ (17 มกราคม 2566) ที่อาคาร 250 ปี มุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน กลุ่มมวลชนและประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทยที่ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ ทั้งนี้หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2532 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2376


สำหรับ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ทรงปกครองบ้านเมืองแบบพ่อปกครองลูก ทรงยกเลิกจังกอบหรือภาษี ใครใคร่ค้าม้า ค้า ใครใคร่ค้าขาย ขาย ทรงทำนุบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน ทรงเป็นนักการทหารที่มีความกล้าหาญ ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยต่อขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด ทรงได้รับการยกย่องว่า ทรงเป็นทั้งนักการศึกษา นักปราชญ์ ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทย ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองถึงขีดสุดแห่งความมีอารยธรรมชนชาติไทยที่มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงผูกสัมพันธไมตรีกับหลายประเทศ และดูแลการบ้านการเมืองให้เป็นปึกแผ่น มีความเข้มแข็งมั่นคง จนเป็นพื้นฐานทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองตราบจนทุกวันนี้
.


ภาพ : กลุ่มภาพถ่ายพิธีจังหวัดมุกดาหาร
ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร