ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชาวขุนแม่รวม อำเภอกัลยาฯ จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่

เชียงใหม่ ชาวขุนแม่รวม อำเภอกัลยาฯ จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่

3 กุมภาพันธ์ 2023
1040   0

Spread the love

ชาวขุนแม่รวม อำเภอกัลยาฯ จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสืบทอดแก่คนรุ่นหลังต่อไป

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ชาวบ้านขุนแม่รวม ตำบลแจ่มหลวง อำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแสดงเอกลักษณ์เพื่อรื้อฟื้นและระลึกถึงประเพณีวัฒนธรรมของตนเองชาวปกาเก่อญอในทุก ๆ ปี โดยช่วงเช้าได้มีสมาชิกในหมู้บ้านจำนวน 500 คน จัดตั้งขบวนในหมู่บ้านเพื่อเดินทางไปยังทางศูนย์วัฒนธรรมหมู่บ้าน

โดยชาวบ้านแต่ละคนจะนำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องในการทำมาหากินหรือวิถีชีวิตประจำวันนำไปโชว์ในงานดังกล่าวประกอบด้วย จอบ,เสียม,ก๋วย ตะกร้าใส่ของต่างๆสำหรับการดำรงชีวิตของชาวปดาเกอะญอ เพื่อให้เด็กในโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมได้มาศึกษาคำสอนบรรพชน ซึ่งเป็นประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคนเพื่อให้เด็กนักเรียนหรือคนรุ่นหลังรับช่วงและสืบทอดกันต่อไป