ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานน้ำสรงและผ้าไตร ประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุจ๋อมสะหลีปุรีนามน่างรั้ว ณ วัดยางกวง

เชียงใหม่ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานน้ำสรงและผ้าไตร ประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุจ๋อมสะหลีปุรีนามน่างรั้ว ณ วัดยางกวง

25 เมษายน 2020
843   0

Spread the love

สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานน้ำสรงและผ้าไตร ประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุจ๋อมสะหลีปุรีนามน่างรั้ว ณ วัดยางกวง อำเภอเมือง เชียงใหม่

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

พระครูปลัดสุรเดช สิริสุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดยางกวงจ๋อมสะหลีปุรีนามน่างรั้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรมาว่า ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานน้ำสรงและผ้าไตร เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุจ๋อมสะหลีปุรีนามน่างรั้ว ณ วัดยางกวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบให้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี (การประกอบพิธีแบบภายใน จำนวน ผู้ร่วมงาน 10 คน)

พระครูปลัดสุรเดช เจริญพรอีกว่า ในการประกอบพิธีมงคลดังกล่าว ขออนุโมทนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กรมอนามัยเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุขมาตรวจสุขภาพ ณ จุดคัดกรอง ทหารจิตอาสา ญาติโยมทุกสายบุญทุกคณะ เจ้าหน้าที่คนงานเทศบาลฯคนงานก่อสร้างวิหารลายคำฯที่ได้ร่วมปฏิบัติงานในการประกอบพิธีมงคลดังกล่าว.