ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ผอ.ชลประทานเชียงใหม่พร้อมสำรองน้ำดิบและเครื่องสูบน้ำส่งผลิตประปา

เชียงใหม่ ผอ.ชลประทานเชียงใหม่พร้อมสำรองน้ำดิบและเครื่องสูบน้ำส่งผลิตประปา

4 มีนาคม 2020
763   0

Spread the love

หลังจากสถานกาณณ์ภัยแล้งในปีนี้ และเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแต่แหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายแห่งเริ่มลดปริมาณลงอย่างรอวดเร็วบางพื้นที่เริ่มแห้งขอดให้เห็น จนเกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนในด้านอุปโภคบริโภค ด้านการเกษตรและระบบนิเวศของนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบปั้มห้อยขนาด 8 นิ้วจำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบ 500 ลบ.ม./ชั่วโมง ที่อ่างเก็บน้ำห้วยหยวก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำจำนวน 279,000 ลบ.ม. และแก้มลิงภายในกองพันสัตว์ต่าง ติดตั้งปั้มห้อยขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ปริมาณน้ำ 140,600 ลบ.ม. อัตราการสูบ 750 ลบ.ม./ชั่วโมง สำหรับการสูบน้ำดิบลงสู่คลองชลประทานแม่แตง เพื่อสนับสนุนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจังหวัดเชียงใหม่


อย่างไรก็ตามแหล่งน้ำดิบของการผลิตน้ำประปาแบ่งเป็น 3 ส่วนเขื่องแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอเแม่แต่ง มีจุดสูบน้ำของประปาจำนวน 8 จุด เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด และคลองส่งน้ำขลประทานแม่แตง จากอำเภอแม่แตงถึงอำเภอสันป่าตอง แต่เนื่องจากปริมาณน้ำในคลองชลประทานแม่แตง มีปริมาณน้ำดิบทีไหลมาจากลำน้ำแม่แตง ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วเหลืออัตราการไหลจำนวน 2 ลบ.ต่อวินาที น้อยกว่าปีที่ผ่านจะไหลจำนวน 7-8 ลบ.ต่อวินาที มีสถานีผลิตน้ำประปาอุโมงค์ 1 แห่ง จึงได้เตรียมแหล่งน้ำดิบไว้สำรองพร้อมสูบน้ำสนับสนุนทันทีเพราะต้องใช้น้ำผลิตวันละ 2.5 หมื่น ลบ.ม. ซึ่งมีการใช้น้ำจากคลองส่งน้ำแม่แตง 2 -3 แสน ลบ.ม. ต่อเดือน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้น้ำ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยังต้องใช้น้ำอยางประหยัด ถึงปริมาณน้ำจะมีความเสถียรรองรับภัยแล้งปีนี้ไว้ก็ตาม