ข่าวทั่วไทย » มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1

15 กุมภาพันธ์ 2023
183   0

Spread the love

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2566 (วันที่ 1)


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 10.30 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


โดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ประธานสงฆ์ให้ศีล , กล่าวคำถวายสังฆทาน, โดยมี พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


จากนั้น ได้ถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ ณ บริเวณลานวัดวัดศรีบุญเรือง ซึ่งจัดให้เป็นสถานที่ฉันเพล สำหรับผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงของจังหวัดมุกดาหารซึ่งการสอบบาลีสนามหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในวันนี้ มีพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ จำนวน 25 รูป


ข่าว : นางสาวตรีชฎา ทองจันทร์ (นักศึกษาฝึกงาน)
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร