ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง เชียงใหม่ จัดประกวด ร้องเพลง ให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถพิเศษ (คลิป)

เชียงใหม่ การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง เชียงใหม่ จัดประกวด ร้องเพลง ให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถพิเศษ (คลิป)

16 กุมภาพันธ์ 2023
321   0

Spread the love

การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง เชียงใหม่ จัดประกวด ร้องเพลง ให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถพิเศษ โดยมีนักร้องมืออาชีพมาเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้ทางทฤษฎี และการร้อง มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมมากกว่า 80 คน

ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน.ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนด้านเสริมสร้างความสามารถพิเศษ The Sounds Of Music season 3 มีนักศึกษา กศน.เข้าร่วมมากถึง 80 คนมีหลากหลายช่วงอายุ ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึง วัยกลางคน โดยมีนักร้องนักดนตรีอาชีพ มาแนะนำและสอนด้านทฤษฎีการร้องเพลง และมีคณกรรมการทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จ ในการร้องเพลง อย่างนาย ทินกร ศรีวีชัย อดีตนักร้องวงนกแล หรือที่รู้จักกันในเพลงไอ่หนุ่มดอยเต่า มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ

ดร. ประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ บอกว่า นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีมากกว่า 2 พันคน การจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษของนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกถึงทักษะความสามารถในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด และยังเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้พัฒนาศิลปะดนตรีการวางแผนการทำงานเป็นทีมและสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาจิตใจด้านอารมณ์สุนทรียภาพและนำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตอย่างเหมาะสมซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากทั้งภาครัฐและเอกชน