ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชาวบ้านหมู่บ้านโจ้ อำเภอสันทราย ทำบุญใหญ่ แห่เครื่องไทยทานร่วมถวาย งานปอยหลวง ฉลองวิหาร และฉลองตราตั้งวัด (คลิป)

เชียงใหม่ ชาวบ้านหมู่บ้านโจ้ อำเภอสันทราย ทำบุญใหญ่ แห่เครื่องไทยทานร่วมถวาย งานปอยหลวง ฉลองวิหาร และฉลองตราตั้งวัด (คลิป)

19 กุมภาพันธ์ 2023
752   0

Spread the love

ชาวบ้านหมู่บ้านโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญใหญ่ แห่เครื่องไทยทานร่วมถวาย งานปอยหลวง ฉลองวิหาร และฉลองตราตั้งวัด ที่ยกฐานะจากสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัด บ้านโจ้ หรือวัดโจ้สังวรวนาราม ตามระเบียบคณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นาย วิเชียร ทองสุข ผู้ใหญ่บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับลูกบ้านและคณะศรัทธา จัดทำต้นผ้าป่าและเครื่องไทยทาน เพื่อแห่จากหมู่บ้านนำไปถวาย ในงานปอยหลวง ฉลองพระวิหารพระเจ้าทันใจ วัดบ้านโจ้ หรือวัดโจ้สังวรวนาราม ถือเป็นงานบุญใหญ่ ประจำปีของหมู่บ้าน โดยขบวนแต่ละบ้าน ก็จะมีต้นผ้าป่าเครื่องไทยทาน ขบวนปี่กลอง และข้าวของเครื่องใช้ เพื่อนำไปถวายให้กับทางวัด ซึ่งมีขบวนแห่เครื่องไทยทานหรือ ครัวตาน จากหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมถวายด้วย มากกว่า 200 ขบวน

พระครูสังฆรักษ์กิตติวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันทรายมูล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมาตั้งแต่แรก เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ โดยเริ่มสร้างพระวิหารมาตั้งแต่ปี 2542 ขณะนั้นเป็นพระวิหารเล็กๆ ตามจำนวนประชากรของหมู่บ้านซึ่งยังมีไม่มาก ปัจจุบันมีประชาชนมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการสร้างพระวิหารขยายจากหลังเดิมอีก 11 เมตร งบก่อสร้างกว่า 4 ล้านบาท เมื่อสร้างเสร็จ จึงร่วมฉลองปอยหลวง ประกอบกับได้มีการยกฐานะ จากสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัด ตามระเบียบของคณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอย่างถูกต้องในปี 2565 แต่ยังไม่ได้มีการฉลอง จากสถานการณ์โควิค จึงมาร่วมฉลองตราตั้งวัดพร้อมกันในปีนี้