ข่าวทั่วไทย » มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารพร้อมจัดงาน “Muk Street Art & Exhibition # 2” (ถนนศิลปะมุกดาหารและนิทรรศกำรศิลปะ ครั้งที่ ๒) ในวันที่ 23-26 กพ. 66

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารพร้อมจัดงาน “Muk Street Art & Exhibition # 2” (ถนนศิลปะมุกดาหารและนิทรรศกำรศิลปะ ครั้งที่ ๒) ในวันที่ 23-26 กพ. 66

21 กุมภาพันธ์ 2023
300   0

Spread the love

จังหวัดมุกดาหารพร้อมจัดงาน “Muk Street Art & Exhibition # 2” (ถนนศิลปะมุกดาหารและนิทรรศการศิลปะ ครั้งที่ ๒)ตั้งแต่วันที่ 23-26 กพ. 2566 บริเวณสี่แยกโรงแรมฮั่วนำ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2566
เวลา 16.30 น.
– ขบวนพาเหรด (โดยกลุ่มเยาวชน กลุ่ม LGBTQ) พร้อมกัน บริเวณลานหลังศาลหลักเมืองมุกดาหาร (ลานแก้วมุกดา)
– เคลื่อนขบวนพาเหรดจากลานหลังศาลหลักเมืองมุกดาหาร (ลานแก้วมุกดา)ไปยังบริเวณเวทีพิธีเปิดงาน (สี่แยกโรงแรมฮั่วนา)
เวลา 17.00 น. – ขบวนพาเหรดถึงบริเวณเวทีพิธีเปิดงาน (สี่แยกโรงแรมฮั่วนำ)
เวลา 18.00 น. – พิธีเปิดงานโดย นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธี ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อานวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
เวลา 19.00 น. – ชมการแสดง “ Muk Street Art & Exhibition # 2” ในรูปแบบ 3 D Mapping และจัดแสดงทุกๆ 1 ชั่วโมง
– ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยวง “ All Thidsa” จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เวลา 20.30 น. – การแสดงดนตรีกลุ่มศิลปินต่างๆกิจกรรมอื่นๆของงาน ได้แก่ นิทรรศการภาพวาด ศิลปะแสงสี บูทขายสินค้าและอาหาร กิจกรรมทามือ มีตลอดทั้งงานตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 23.00 น.

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 17.00 น. – เริ่มงาน การแสดงดนตรีและกิจกรรมตามจุดต่างๆ ตลอดช่วงเวลาจัดงาน
เวลา 18.30 น. – การแสดงโดยกลุ่มสาวน้อย จากชุมชนในพื้นที่
เวลา 19.00 น. – การแสดง “ Muk Street Art & Exhibition # 2” ในรูปแบบ 3 D Mapping และจัดแสดงทุกๆ 1 ชั่วโมง
เวลา 19.30 น. – การแสดงชุดปี่ผู้ไทจากโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
กิจกรรมอื่นๆของงาน ได้แก่ นิทรรศการภาพวาด ศิลปะแสงสี บูทขายสินค้าและอาหาร กิจกรรมทามือ มีตลอดทั้งงานตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 23.00 น.

วันเสาร์ ที่ 25 กุมภำพันธ์ 2566
เวลา 17.00 น. – เริ่มงาน การแสดงดนตรีและกิจกรรมตามจุดต่างๆ ตลอดช่วงเวลาจัดงาน
เวลา 19.00 น. – การแสดง “ Muk Street Art & Exhibition # 2” ในรูปแบบ 3 D Mapping และจัดแสดงทุกๆ 1 ชั่วโมง
เวลา 19.15 น. – การแสดงจากกลุ่ม TO BE NUMBER 1 จากโรงเรียนมุกดาหาร
เวลา 19.30 น. – กิจกรรมการประมูลภาพวาด นำโดยผลงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
เวลา 20.00 น. – ร่วมเปิดพื้นที่ให้กับ ขบวน ไนท์รัน กิจกรรมอื่นๆของงาน ได้แก่ นิทรรศการภาพวาด ศิลปะแสงสี บูทขายสินค้าและอาหาร กิจกรรมทามือ มีตลอดทั้งงานตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 23.00 น.

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภำพันธ์ 2566
เวลา 17.00 น. – เริ่มงาน การแสดงดนตรีและกิจกรรมตามจุดต่างๆ ตลอดช่วงเวลาจัดงาน
เวลา 19.00 น. – การแสดง “ Muk Street Art & Exhibition # 2” ในรูปแบบ 3 D Mapping และจัดแสดงทุกๆ 1 ชั่วโมง
เวลา 19.30 น. – กิจกรรมการการแสดงชุดต่างๆตลอดทั้งงาน
เวลา 23.00 น. – เสร็จสิ้นกิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆของงาน ได้แก่ นิทรรศการภาพวาด ศิลปะแสงสี บูทขายสินค้าและอาหาร กิจกรรมทามือ มีตลอดทั้งงานตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 23.00 น.

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การแต่งกาย : ชุดสุภาพ ชุดร่วมสมัย