ข่าวทั่วไทย » มุกดาหาร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

มุกดาหาร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

22 กุมภาพันธ์ 2023
287   0

Spread the love

มุกดาหาร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ คุณแม่หลังคลอด และเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ อ.หว้านใหญ่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางปรียนันท์ น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ อ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน พร้อมเยี่ยมผู้สูงอายุ คุณแม่หลังคลอด เด็กก่อนวัยเรียน และโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง พื้นที่ว่างสร้างอาหาร และการคัดแยกขยะเปียก ตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เอกวัฒนา คงคาน้อย นายอำเภอหว้านใหญ่ ส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ

เวลา 09.00 น. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการตามวัย ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะโนด พร้อมเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

จากนั้น เวลา 09.30 น. เข้าเยี่ยมพบปะพูดคุย เสริมสร้างกำลังใจ พร้อมมอบผ้าห่มและเครื่องใช้ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่รพ.สต.ชะโนด และในเวลา 10.00 น. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะ ประชุมตรวจติดตาม รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชะโนด

13.00 น. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจคุณแม่หลังคลอด ดยมอบสิ่งของเพื่อช่วยบำรุงสุขภาพคุณแม่หลังคลอด พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ผ้าอ้อมเด็ก สำเร็จรูป นมบำรุงคุณแม่ พร้อมช่วยให้คำปรึกษาแนะนำให้เด็กเติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ

13.30 น. เข้าเยี่ยมครัวเรือนในโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลชะโนด และติดตามการดำเนินโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง พื้นที่ว่างสร้างอาหาร และการคัดแยกขยะเปียก ตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ที่บ้านพักนายอำเภอหว้านใหญ่

เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอหว้านใหญ่ ประชาสัมพันธ์สนับสนุนชุมชนในการจำหน่ายและขยายผลเรื่องโครงการทอผ้าไทย ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อสนับสนุนผ้าไทยผ้าพื้นเมืองของชุมชนต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน บริเวณแก่งกะเบา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร