ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ผู้นำศาสนาและนักเรียน ครูอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปล่อยปลา นานาชนิดนับหมื่นตัว ในแม่น้ำปิง (คลิป)

เชียงใหม่ ผู้นำศาสนาและนักเรียน ครูอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปล่อยปลา นานาชนิดนับหมื่นตัว ในแม่น้ำปิง (คลิป)

5 มีนาคม 2023
361   0

Spread the love

ผู้นำศาสนาและนักเรียน ครูอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปล่อยปลา นานาชนิดนับหมื่นตัว ในแม่น้ำปิง กลางเมืองเชียงใหม่ นับหมื่นตัว เพื่อปล่อยชีวิตสัตว์ลงในแหล่งน้ำ เป็นการทำความดี ถวายเป็นพุทะบูชา ในวันมาฆบูชา


5 ผู้นำทางศาสนา ครูบาอาจารย์ และนักเรียน จากสถาบันการศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ นับ 100 คน ร่วมขบวนแห่ จากอาคารพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ เดินเท้าระยะทางกว่า 300 เมตร พร้อมด้วยปลานานาชนิด ไปยังท่าน้ำ แม่น้ำปิง บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ฝั่งตะวันออก ในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำปลาปล่อยลงในแม่น้ำปิง เป็นการปล่อยชีวิตสัตว์ ลงสู่แม่น้ำ ซึ่งปลาที่นำมาปล่อย มีทั้งปลาดุก ปลาไหล ปลาตะเพียน และปลาอีกหลากหลายชนิดรวมนับหมื่นตัว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด ในแหล่งน้ำ เป็นการทำความดีในวันมาฆบูชา พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ไปด้วยขณะปล่อยปลาลงแม่น้ำ


นอกจากนั้นในวันนี้ ทางนาย มานิตย์ ขันทสีมา นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนคนดีวิถีพุทธ ให้กับนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษากว่า 200 คน ในโครงการ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดี