ข่าวทั่วไทย » แม่ฮ่องสอน นายอำเภอแม่สะเรียงรับมอบข่าวสาร-ผักปลอดสารพิษจากกำนันไปแจกผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

แม่ฮ่องสอน นายอำเภอแม่สะเรียงรับมอบข่าวสาร-ผักปลอดสารพิษจากกำนันไปแจกผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

28 เมษายน 2020
563   0

Spread the love

นายอำเภอและกิ่งกาดชาดอำเภอแม่สะเรียงรับมอบข้าวสารและผักปลอดสารพิษ จากกำนันตำบลป่าแป๋ เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 เมษายน 2563 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง รับมอบข้าวสารจำนวน 2 ตัน และผักปลอดสารพิษ จำนวน 500 กก.จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนเพื่อนำไปจ่ายแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไววัสโควิด-19 ต่อไป