ข่าวทั่วไทย » มุกดาหาร แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร เปิดงานเดินแบบผ้าพื้นถิ่น ผ้าไทย งาน “ครบรอบ 60 ปีดอนตาลบ้านเฮา”

มุกดาหาร แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร เปิดงานเดินแบบผ้าพื้นถิ่น ผ้าไทย งาน “ครบรอบ 60 ปีดอนตาลบ้านเฮา”

31 มีนาคม 2023
274   0

Spread the love

ม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร เปิดงานเดินแบบผ้าพื้นถิ่น ผ้าไทย งาน “ครบรอบ 60 ปีดอนตาลบ้านเฮา”


วันที่ 29 มีนาคม 2566 (เวลา 18.00 น.) นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดินแบบผ้าพื้นถิ่น ผ้าไทย ในงาน” ครบรอบ 60 ปีดอนตาลบ้านเฮา”ณ สนามกีฬาอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นเมืองดอนตาลน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก โดยมีท่านพรมมา สงวิไลรองเจ้าเมือง เมืองไซพูทอง และคณะ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานฯ ในครั้งนี้ด้วย

นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล พร้อมด้วยนางสุปราณี ชุมจันทร์ ภริยา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอดอนตาล ให้การต้อนรับคณะจากเมืองไซพูทอง และแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ อำเภอดอนตาลได้จัดกิจกรรมและการแสดง ต่างๆ ในงาน” ครบรอบ 60 ปีดอนตาลบ้านเฮา” ประกอบด้วย
– กิจกรรมเสวนาเหลียวหลังแลหน้า โดยนายสันธาน สร้อยสำโรง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและอดีตนายอำเภอดอนตาล ร่วมในการเสวนาฯ
– การเดินแบบจากนักเรียน ส่วนราชการ อปท. ตัวแทนจากเจ้าเมือง เมืองไซพูทอง และหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมการเดินแบบ
– การแสดงเรือคำหงษ์-วงศ์คีรี และกลองมโหระทึกโบราณของอำเภอดอนตาล
– การจัดร้านนิทรรศการภายในงานจากหน่วยงานราชการต่างๆ ของอำเภอดอนตาล
– กิจกรรมการแสดงนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา กลุ่ม TO BE NUMBER ONE / กลุ่ม Cover dance งานพาแลง การแสดงลำผญาดอนตาล โดยสมาคมศิลปินลำผญา อ.ดอนตาล และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ร้านอาหาร ร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้านสินค้าโอทอป /กลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพ ต่างๆ อีกด้วย

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร