ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ตำรวจ สภ.ช้างเผือกเชียงใหม่ ร่วมลงนามเอ็มโอยู กับภาคีเครือข่ายทั้ง,วัด,บ้าน,โรงเรียน,ฝ่ายปกครอง,สถาบันการศึกษาและ ปปส.ภาค 5 เพื่อแก้ไขปัญยายาเสพติดแบบยั่งยืนในชุมชน(คลิป)

เชียงใหม่ ตำรวจ สภ.ช้างเผือกเชียงใหม่ ร่วมลงนามเอ็มโอยู กับภาคีเครือข่ายทั้ง,วัด,บ้าน,โรงเรียน,ฝ่ายปกครอง,สถาบันการศึกษาและ ปปส.ภาค 5 เพื่อแก้ไขปัญยายาเสพติดแบบยั่งยืนในชุมชน(คลิป)

5 เมษายน 2023
246   0

Spread the love

ตำรวจ สภ.ช้างเผือกเชียงใหม่ ร่วมลงนามเอ็มโอยู กับภาคีเครือข่าย ทั้ง วัด บ้าน โรงเรียน ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา แล ปปส.ภาค 5 เพื่อแก้ไขปัญยายาเสพติดแบบยั่งยืนในชุมชน เน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส

นาย สิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ในชุมชน ตามยุทธศาสตร์ของชาติ ของชุมชนบ้านช่างเคี่ยนหมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนใหญ่ และมีหอพักที่คนนอกพื้นที่เข้ามาพักอาศัยจำนวนมาก โดยร่วมลงนามกับ ภาคีเครือข่าย ในความร่วมมือร่วมกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประกอบด้วย วัดเจ็ดยอด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่, นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก, เจ้าหน้าที่ปปส.ภาค5 ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด, กำนันตำบลช้างเผือก , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,ผู้กับการ สภ.ช้างเผือก ,โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.ช้างเผือก เพื่อร่วมกัน แก้ปัญหายาเสพติด ในชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนช่วยสอดส่องเป็นหู เป็นตา ประสานความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแส ยาเสพติดในพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อให้เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด นำความสุขสันติ และความปลอดภัยมาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน