ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่ เข้ารับรับรางวัลบุคคลแห่งปีรางวัลพระกินรี มากถึง 10 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพ(คลิป)

เชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่ เข้ารับรับรางวัลบุคคลแห่งปีรางวัลพระกินรี มากถึง 10 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพ(คลิป)

11 เมษายน 2023
308   0

Spread the love

ชาวเชียงใหม่ เข้ารับรับรางวัลบุคคลแห่งปีรางวัลพระกินรี มากถึง 10 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพ ของสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


ที่ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร หม่อมหลวง สราลี กิติยากร ประทานรางวัล ให้กับบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลพระกินรี และบุคคลดีเด่นแห่งปี ในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมถึงพระสงฆ์ องค์กรภาคเอกชน ที่ทางสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คัดเลือก ภายใต้โครงการ “คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท “ ส่งเสริมคนดี ศรีสังคม ” โครงการปณิธานความดี แทนคุณแผ่นดิน รางวัล พระกินรี โครงการยกย่องและสรรค์สร้างคนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท เป็น”คนดีศรีสังคม”ที่มาของโครงการ

 

รางวัลพระกินรี เป็นรางวัลองค์กรอิสระ องค์กรเดียวที่ได้รับเชิญร่วมหารือและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ “ ส่งเสริมคนดี ศรีสังคม ” จาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล ในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก เพื่อยกย่องกลุ่ม บุคคลเหล่านี้ ให้เป็นแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด การทำความดีคิดดี ปฏิบัติดี ในสังคมไทย แก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ในการบำเพ็ญตนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก ทรงอนุโมทนาและทรงอนุญาติให้อัญเชิญพระนามย่อ “ญสส”.ไว้ประดิษฐานประจำบนโล่รางวัลพระกินรี เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้ผู้ได้รับรางวัลนี้สืบไป เพื่อให้สังคมรับรู้ผลงานของท่านสร้างความภาคภูมิใจ ให้ครอบครัวและตัวท่านเองอย่างสมเกียรติยศ

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้มี 10 คน เช่น นายวิเชียร ทองสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย, พระปลัดปราโมทย์ ปญญาปทีโป เจ้าอาวาสวัดสังวนาราราม อำเภอสันทราย , นายญาคส์ มิเกลลี่ ครูช่างจักรกล ชำนาญการ, นางศศิธร มงคลเรืองฤทธิ์ แม่ครูภูมิปัญญาเครื่องเขินจังหวัดเชียงใหม่ และวัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ ศาสนสถานด้านอนุรักษ์โบราณสถานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น และ อาจารย์ วีรพงษ์ วีระกษิตศรีวิชัย สื่อมวลชนดีเด่น เป็นต้น