ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ กสศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข(คลิป)

เชียงใหม่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ กสศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข(คลิป)

21 เมษายน 2023
357   0

Spread the love

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ กสศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ให้กับครูคัดกรองนักเรียนที่ยากจนโรงเรียนในภาคเหนือ 114 แห่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่

นางสาว สุชาดา จัตุรภุชพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ เปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเครือข่ายข้าราชการครู ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ทำงานระหว่างครูทุนเสมอภาค ในระดับภูมิภาค จากทุกหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 114 แห่งเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราว การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค และการแบ่งห้องเรียนในการถกปัญหา

 

โดย ห้องเรียนแรก ห้องชวนถก ชวนคิด แลกเปลี่ยนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนคัดกรอง ห้องที่ 2 ชวนคิด ชวนทำ โดยการเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนกองทุนเสมอภาคให้มีคุณภาพ ห้องเรียนที่ 3 ชวนทำ ชวนลอง ค้นหาแหล่งทุนเพื่อส่งเสริมโอกาส ให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค และห้องเรียนที่ 4 ลานพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างสรรค์งานใหม่ๆ และยังมีห้องเรียนรู้ โดยให้ออกแบบห้องเรียน รู้จัก 108 เทคนิคการสอนในห้องเรียน และห้องเรียนสนุกวิทยา รวมทั้งออกแบบตัวเอง ออกแบบนักเรียน หรือ การเข้าใจตัวเอง และนักเรียนผ่านกระบวนการจัดดอกไม้ จัดใจของเราและเข้าใจเด็ก และสุดท้ายห้องการออกแบบ การสื่อสารสู่การทำงานที่ไหลลื่นหรือเข้าใจการสื่อสาร หรือเข้าใจรู้จักกับเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้


สำหรับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จะมอบทุนช่วยเหลือ นักเรียนที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงการศึกษาภาคบังคับ หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ ชั้นม 3 ที่ผ่านมาช่วยเหลือนักเรียน ไปแล้วกว่า 1,300,000 คน