ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ กระทรวงพลังงานชวนเยาวชนสร้างนวัดกรรมด้านพลังงาน(คลิป)

เชียงใหม่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ กระทรวงพลังงานชวนเยาวชนสร้างนวัดกรรมด้านพลังงาน(คลิป)

27 เมษายน 2023
307   0

Spread the love

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ กระทรวงพลังงานชวนเยาวชนสร้างนวัดกรรมด้านพลังงาน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่าน The Young Energy Designer Award 2023 ชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาทดร.อภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโสยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การประกวด The YoungEnergy Designer Award 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ เป็นเวทีการประกวดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน ของเยาวชนไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานในชุมชน ริเริ่มในการหาทางแก้ไข ปัญหาและสร้างสรรค์ นวัดกรรมทางด้านพลังงานที่มีคุณค่าต่อขุมซน ส่งผลให้เยาวชนเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาด้านพลังานไทยอย่างยั่งยืน


การประกวด The Young Energy Designer 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้าน
พลังงาน รุ่นเยาว์ ได้จัดการประกวดฯ ขึ้นเป็นปีแรก และได้ลงพื้นที่เพื่อขี้แจงหลักเกณฑ์การประกาดฯ ในภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ภาคเหนือ เป็นครั้งที่ 2 จากนั้จะเป็นภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร


ทางด้านนายผดุงศักดิ์ บุญสิทธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษณ์พลังงานและพลังงานทดแทนกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการนำปัญหาของชุมขนมาแก้ไขผ่านสถาบันการศึกษาในท้องถื่นเนื่องจากสามารถมองเป็นปัญหาการใช้พลังงานในชุมชนได้มากที่สุด ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงจุด โดยภายหลังจากที่มีการเปิดรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง เพื่อให้ครอบคลุมปัญหาด้านพลังงานในชุมขน ที่สำคัญจะเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาที่สมัครเข้าโครงการอีกด้วย


ทั้งนี้เชิญชวน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวด The Young Energy Designer 2023 ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 1-2 หรือเทียบเท่า เชิญชวนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับพึ่งชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด The Young Energy Designer 2023 โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ ชิงเงินรางวัสรวมกว่า 600,000 บาท


สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง www.theyoungenergydesigner.comเพจเฟขบุ๊ก The Young Energy Designer หรือ โทร 02-184-27 28-32 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ที่ www.theyoungenergydesiener.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค 2566