ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จัดสัมมนา”อนุรักษ์พลังงาน หม้อแปลงลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ภายในสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงพลังงานไฟฟ้า”(คลิป)

เชียงใหม่ จัดสัมมนา”อนุรักษ์พลังงาน หม้อแปลงลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ภายในสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงพลังงานไฟฟ้า”(คลิป)

26 พฤษภาคม 2023
348   0

Spread the love

จัดสัมมนา”อนุรักษ์พลังงาน หม้อแปลงลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ภายในสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงพลังงานไฟฟ้า” โดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคเอกชน ทำ MOU

วันนี้(26 พค.) ที่ห้องธาราทอง โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ มีการจัดสัมมนา “อนุรักษ์พลังงาน หม้อแปลงลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ภายในสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงพลังงานไฟฟ้า” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง ร่วมกับ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

นายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้องรับผู้เดินทางมาร่วมงานสัมมนาสัมมนา จากนั้นชมวีดีทัศน์ จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคเอกชน บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการภายในงานสัมมนาๆ

ตามด้วยการบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการลดต้นทุนพลังงานในสถานประกอบการ” โดยสถาบันพลังานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ “วิธีการจัดการพลังงานในสถานประกอบการ” โดยผู้แทน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “อนุรักษ์พลังงาน หม้อแปลงลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจกภายในสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงพลังงานไฟฟ้า” ผศ. ดวงดี แสนรักษ์ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME และ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) บรรยายหัวข้อ “การสนับสนุนและให้คำปรึกษาการลงทุนสินเชื่อ BCG” โดย ธนาคารออมสิน นายวรพงษ์ วีระเดช ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 8

เสวนากรณีศึกษา “ผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการ นุรักษ์พลังงาน หม้อแปลง ลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ภายในสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมสร้างความมั่นคงพลังงานไฟฟ้า” นายอุกกฤกษ์ พงษ์ประพันธ์ กรรมการผู้จัดการ หจก.โรงงานน้ำแข็งธารทอง จ.เชียงใหม่ ที่ยืนยันว่านำหม้อแปลงไฟฟ้าเจริญชัย ไปติดตั้งที่โรงงาน กำลังผลิต 90% ลดค่าไฟไปมาก กว่า 8.3% หรือ ค่าไฟลดลงประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) จากยอดเงินที่เคยเสียค่าไฟรวม 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท)

จากนั้น ดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการ ผู้จัดการ ผ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เจริญหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด มี นายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพยาน นายต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิศนุ วิเศษสิงห์ เลขาธิการประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, นายบุญศักดิ์ ชัยสุทธิวงค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มีพยานคือนายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, นายเวโรจน์ธน ประเทืองบริบูรณ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, นายสรสิทธ์ ชลิศราพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พยานมีนายอุทิศ จันทสิทธิ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และนางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสากรรมจังหวัดลำพูน