ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ธรรมสถานม่อนพญานาคราช จัดพิธีทำบุญ เปิดให้พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์-เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา (คลิป)

เชียงใหม่ ธรรมสถานม่อนพญานาคราช จัดพิธีทำบุญ เปิดให้พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์-เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา (คลิป)

4 มิถุนายน 2023
375   0

Spread the love

ธรรมสถานม่อนพญานาคราช จัดพิธีทำบุญ เปิดให้พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์-เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ ธรรมสถานม่อนพญานาคราช อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานธรรมสถานม่อนพญานาคราช มีสถานที่ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้มากราบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ทั้งสายบุญและสายมู

เมื่อวันนี้ 3 มิถุนายน 2566 ครูบาชัยประสิทธิ์ภิกขุ เจ้าสำนักธรรมสถาน ม่อนพญานาคราช อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญเสริมสิริมงคลวันพระใหญ่ และเวียนเทียน โดยกิจกรรมต่างๆเน้นสอดแทรกคติธรรมหลักธรรมทางพุทธศาสนาในแง่คิดในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสงบสุขทั้งกายและใจ

ธรรมสถานม่อนพญานาคราชยังมีสถานที่หลายหลายที่ให้นักท่องเที่ยวสายบุญ สายมูได้เดินทางเข้ามาทำบุญถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในมุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เชิญเขียนป้วยขอพร องค์ปู่พญานาคราชประจำวัดเกิด เขียนสิ่งที่ประสงค์จะขอลงบนแผ่นป้ายไม้ไผ่ บูชาเพียงป้ายละ 20 บาท

นมัสการพระพุทธปัญญามหาบารมี พระประธานในวิหารอริยมรรคแปด ชมความสวยงามของ พญานาค 4 ตระกูล พญานาคตระกูลวิรูปักษ์ (ตระกูลสีทอง) พญานาคตระกูลเอราปถะ (ตระกูลสีเขียง) พญานาคตระกูลฉัพยาปุตตะ (ตระกูลสีรุ้ง) และพญานาคตระกูลกัณหาโคตรมะ(ตระกูลสีดำ)

นอกจากนี้ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ กองบุญสร้างพระมหาเจดีย์ภูริทัตตนาคราช กองบุญละ 16,000 บาท จำนวน 10,000 กองบุญ ท่านใดรับบุญเป็นเเจ้าภาพ จะนำชื่อ-นามสกุลบรรจุไว้ในหัวใจของพระมหาเจดีย์ภูริทัตตนาราช ณ ธรรมสถานม่อนพญานาคราช ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระสมบัติ 064-468 3978/ คุณโจ 062-2628261 /คุณเด็ด 061-7982626 หรือบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อสร้าง ชื่อบัญชี กองบุญสร้างมหาเจดีย์ภูริทัตตนาราช บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 540-033-3389