ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมนำผู้เสพและติดยา ที่สมัครใจ จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมและบำบัดจิตใจ เพื่อนำคนดีกลับคืนสู่สังคม(คลิป)

เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมนำผู้เสพและติดยา ที่สมัครใจ จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมและบำบัดจิตใจ เพื่อนำคนดีกลับคืนสู่สังคม(คลิป)

18 มิถุนายน 2023
268   0

Spread the love

ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอเมืองเชียงใหม่ นำผู้เสพและติดยา ที่สมัครใจ จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมและบำบัดจิตใจ เพื่อนำคนดีกลับคืนสู่สังคม

ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ค้นหาผู้เสพในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำผู้เสพยาเสพติด ที่กลับใจและสมัครใจอยากเลิก เข้ารับการอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เพื่อนำคนดีกลับสู่สังคม และครอบครัว โดยในรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน

โดยมีนายสว่าง ธาตุอินจันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือ มาบรรยายการให้ความรู้ และความสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นมาอย่างไร ตามโครงการ ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อการเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ ร่วมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างความเข้าใจ ให้ผู้เข้ารับการอบรม และยังมี พระอธิการ ชาญชัย กันตะวีโร เจ้าอาวาส วัดร้องอ้อ มาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับธรรม และให้โอวาทเกี่ยวกับกิจกรรม ของพระพุทธศาสนา และสอนวิธีปฎิบัติการนอนสมาธิ เพื่อขัดเขลาจิตใจ โดยรุ่นนี้จะเข้ารับการอบรมจำนวน 15 วัน

โดยนายสว่าง ธาตุอินจันทร์ ได้นำพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาบรรยายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังว่า ยาบ้าที่แพร่ระบาด เพราะสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้า หาได้ง่าย ผลก็คือคนไทย ตกเป็นทาสยาบ้า เป็นล้านๆ คน ทุกคนมีสุขภาพทรุดโทรมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาเสื่อมถอย ยาบ้าและยาเสพติด ทั้งหลาย กำลังทำลายสังคมไทย อย่างน่ากลัว ข้าพเจ้าไม่สบายใจเลย ที่มีข่าวว่า ยาบ้ามีขาย ทุกตรอก ซอกซอย แม้กระทั้ง ในโรงเรียน หรือในวัด ผู้ผลิตยาเสพติด และผู้ขาย กำลังทำตน เป็นฆาตกร ฆ่าลูกหลานไทย อย่าเลือดเย็น น่าเป็นห่วงเหลือเกิน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวอีก