ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่นำร่องรักษาทางการแพทย์ระยะทางไกล(Telemedicine) (คลิป)

เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่นำร่องรักษาทางการแพทย์ระยะทางไกล(Telemedicine) (คลิป)

21 มิถุนายน 2023
253   0

Spread the love

อบจ.เชียงใหม่นำร่องรักษาทางการแพทย์ระยะทางไกล(Telemedicine) ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล


วันนี้(21 มิ.ย.) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโป่งแยง (รพ.สต.โป่งแยง) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ นำสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ชมการสาธิตการรักษาทางการแพทย์ระยะทางไกล(Telemedicine) ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล โดย อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรค รวมถึงการศึกษาวิจัย และเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์

นายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 62 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขโดยอบจ.เชียงใหม่ มีนโยบายด้านการรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชนพัฒนาศักยภาพ การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริม”สุขภาพดีใกล้บ้าน”สุขภาพตำบล ในสังกัดอบจ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทั่วถึง ผ่านการพัฒนาระบบการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) โดยแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมารับบริการยังโรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัด โดยการให้บริการแพทย์ทางไกลนี้มุ่งเน้นในกลุ่มโรคที่ไม่มีความชับซ้อนหรือโรคเรื้อรังที่ต้องเดินทางไปพบแพทย์เป็นประจำ เช่น ไข้หวัดทั่วไป ความดันโลหิตสูง และสามารถจ่ายยาผ่านตู้ยาอัตโนมัติได้ทันที