ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่าส่งเสริมเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 68 ปี พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ(คลิป)

เชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่าส่งเสริมเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 68 ปี พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ(คลิป)

23 มิถุนายน 2023
346   0

Spread the love

จัดพิธีทอดผ้าป่าส่งเสริมเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล68ปี พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง

ทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล68ปี พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง เพื่อนำใช้ชื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมเพื่อการศึกษา ในการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็นและอำนวยความสะดวกต่อนักเรียนและคณะครู โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยจำนวนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น การเดินเพื่อเข้าเรียนต่างอาคารเรียนเวลาฝนตกจะลำบากในการเข้าเรียนต่างอาคารทางฝ่ายบริหารได้จัดสร้างหลังคากันแดด ฝน ให้กับโรงเรียน ทางเดินเชื่อมของอาคารเรียนและทางเดินไปโรงอาหารหอประชุม เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสะบายมากขึ้นเอื้อกับนักเรียนและคณะครูในการเดินเชื่อมอาคารเรียนทำให้มีเวลาเรียนได้ดี ในโอกาสต่อไปในอนาคตในการทอดถวายมีพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ พระครูไพบูลธรรมนิเทศคณะกรรมการตัวแทนฝ่ายสงฆ์อำเภอไชยปราการ นายปธิกร เอี่ยมสะอาด ประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส เทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลปงตำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ไชยปราการ พร้อมส่วนราชการอำเภอไชยปราการทุกหน่วยงานและส่วนเอกชนห้างร้านต่างๆในอำเภอไชยปราการ และคณะศิษย์เก่า ครูเก่า และญาติธรรมทุกๆคน ที่ได้ร่วมกันสมทบเงินสด 100,000บาท ทอดยอดกฐินมอบให้โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่