ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชาวบ้านยื่นคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน วัดป่าภูริทัตตาราม (วัดหลวงหนองงู) ต.เเม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด (คลิป)

เชียงใหม่ ชาวบ้านยื่นคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน วัดป่าภูริทัตตาราม (วัดหลวงหนองงู) ต.เเม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด (คลิป)

26 มิถุนายน 2023
718   0

Spread the love

ชาวบ้านยื่นคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน วัดป่าภูริทัตตาราม (วัดหลวงหนองงู) ต.เเม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วันนี้ (26 มิ.ย.) ที่สำนักงานที่ดินอำเภอดอยสะเก็ด ตัวแทนชาวบ้านคณะกรรมการ หมู่บ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือคัดค้านการออกโฉนด วัดป่าภูริทัตตาราม (วัดหลวงหนองงู) โบราณสถานเก่าแก่ตั้งแต่ยุคสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 มีอายุกว่า 500 ปี ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ถูกค้นพบขึ้น โดยกรมศิลปากรมาตรวจสอบ และอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งเวลาต่อมามีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเข้ามาดูแลพื้นที่แห่งนี้และมีพระสงฆ์เข้ามาอยู่และได้จดทะเบียนเป็นวัดโดยใช้ชื่อว่าวัดป่าภูริทัตตาราม (วัดหลวงหนองงู) โดยที่คณะกรรมการหมู่บ้านห้วยอ่าง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่รับทราบ

ต่อมาได้มีหนังสือจากกรมที่ดินมาติดประกาศว่าจะออกโฉนดที่ดินผืนนี้จำนวนกว่า 90 ไร่ ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือที่ดินผืนนี้ ซึ่งเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้าน และชาวบ้านยังมีข้อสงสัยในการออกโฉนดครั้งนี้ ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยที่ชาวบ้านไม่รับทราบการออกโฉนดครั้งนี้ไม่มีการทำประชาพิจารณ์และขอข้อเสนอแนะต่างๆภายในชุมชน ซึ่งมีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่อยู่ในหมู่บ้านนี้เป็นคนบริหารจัดการทุกอย่าง ซึ่งวันนี้กลุ่มชาวบ้านจึงรวมตัวกันยื่นหนังสือต่อกรมที่ดิน คัดค้านการออกโฉนดที่ดินผืนนี้ และวันนี้เจ้าหน้าที่ที่ดินได้ออกมารับหนังสือพร้อมทำบันทึกการคัดค้านพื้นที่ที่จะออกโฉนดครั้งนี้เพื่อการตรวจสอบต่อไป