ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เจ้าของ เพจนักธุรกิจคิดเผื่อ นำพี่น้องชนเผ่าเยี่ยมชมดูงานที่รักษ์ละกอนฟราม์สเตย์ อ.แม่แตง เพื่อต่อยอดพัฒนาแหล่งเท่องเที่ยว เชิงเกษตรในชุมชน

เชียงใหม่ เจ้าของ เพจนักธุรกิจคิดเผื่อ นำพี่น้องชนเผ่าเยี่ยมชมดูงานที่รักษ์ละกอนฟราม์สเตย์ อ.แม่แตง เพื่อต่อยอดพัฒนาแหล่งเท่องเที่ยว เชิงเกษตรในชุมชน

29 มิถุนายน 2023
582   0

Spread the love

ดร.พินัย ทองย้อย เจ้าของ เพจนักธุรกิจคิดเผื่อ นำพี่น้องชนเผ่าเยี่ยมชมดูงานที่รักษ์ละกอนฟราม์สเตย์ อ.แม่แตง เพื่อต่อยอดพัฒนาแหล่งเท่องเที่ยว เชิงเกษตรในชุมชน

ดร.พินัย ทองย้อย พร้อมด้วย ดร.เพชรนภา พรธรรมรักษ์ หรือ ดร.เปีย เจ้าของเพจ เปียปันสุข นำน้องชนเผ่าเยี่ยมชมดูงานที่รักษ์ละกอนฟราม์สเตย์ อ.แม่แตง โดยมมีนายแสวง กันทะ และนางบัวผัน กันทะ ผู้บริหารรักษ์ละกอนฟาร์มสเตย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ ทั้งให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ การบริการด้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริหารและนำไปต่อยอดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตนเองอย่างยั่งยืน

สำหรับรักษ์ละกอนฟราม์สเตย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งละคร ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่คงความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบ้านในหมู่บ้านยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เดิมเจ้าของรักษ์ละกอนฟราม์สเตย์ ประกอบอาชีพการเกษตรโดยได้แบ่งพื้นที่ทำที่พักรองรับนักท่องเที่ยว ได้สัมผัสธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ พร้อมกันนี้วิถีชีวิตชาวบ้าน วัฒนธรรม รสชาดอาหารพื้นที่ถิ่นที่ได้วัตถุดิบจากชาวบ้านในชุมชนมาปรุงให้นักท่องเที่ยวได้ชิม เป็นต้น