ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่ลูกแม่โจ้ รุ่น 88

เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่ลูกแม่โจ้ รุ่น 88

1 กรกฎาคม 2023
332   0

Spread the love

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่ลูกแม่โจ้ รุ่น 88

 

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น 88 ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิถี ปรัชญา อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ได้เรียนรู้วิชาชีวิต เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ที่จะได้นำไปปรับใช้หลังจากจบการศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันของไตรภาคี องค์กร 3 ฝ่าย ได้แก่ องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ซึ่งจัดให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แม่โจ้รุ่น 49) เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาทและบรรยายพิเศษ ปรัชญาลูกแม่โจ้ “เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส” ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (แม่โจ้รุ่น 49) บรรยายพิเศษ คติพจน์ “มาก่อนเป็นพี่ มาทีหลังเป็นน้อง มาพร้อมกันเป็นเพื่อน” รวมถึงร่วมกิจกรรมสันทนาการ พี่สอนน้อง เรียนรู้ “สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย บุคคลสำคัญ และบทแพลงแห่งแม่โจ้” โดย นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (แม่โจ้รุ่น 60) ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในช่วงบ่าย เป็นพิธีกำเนิดลูกแม่โจ้ ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่สร้างความรัก ความภาคภูมิใจ บ่งบอกถึงความเป็นลูกแม่โจ้ โดย นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ผู้นำองค์กรนักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ อัญเชิญสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย นำขบวนนักศึกษา ลอดซุ้มเกียรติยศมหาวิทยาลัย ข้ามสะพานกำเนิดลูกแม่โจ้ พร้อมรับของที่ระลึกประจำรุ่น (ผ้าอ้อม) จาก รุ่นพี่ศิษย์เก่าแม่โจ้ แล้วเคลื่อนขบวนไปยังสระเกษตรสนาน เพื่อปฏิญาณตน และร่วมร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย

จากนั้นเคลื่อนขบวนไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ต่อด้วยเข้ารับการเจิมหน้ารับขวัญลูกแม่โจ้ รุ่น 88 โดย คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และศิษย์เก่าอาวุโส ณ ถนนหน้าพระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ ผู้นำองค์กรนักศึกษา มาร่วมให้การต้อนรับและเป็นกำลังใจแก่ลูกแม่โจ้ รุ่น 88 ด้วยความปลาบปลื้ม อบอุ่น ประทับใจ เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างภาคภูมิ

แม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต
………………………………………
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน