ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เชียงใหม่ KICK OFF กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด

เชียงใหม่ เชียงใหม่ KICK OFF กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด

1 กรกฎาคม 2023
229   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม KICK OFF โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

วันนี้ (30 มิ.ย. 66) ที่ วัดสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พระครูปลัด ทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดสันมะเกี๋ยง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง พร้อมนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ดังกล่าว

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายณรงค์ เเสนเปียง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันมะเกี๋ยง หมู่ 6 นายฉลอง เครือนันตา สจ.ดอยสะเก็ด และสิบเอกวิสูตร สุวรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำข้าราชการในพื้นที่ พร้อมประชาชน เยาวชน นักเรียน ร่วมกิจกรรรมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมและรัฐบาล โดยมีหลักการพื้นฐานที่ว่า วิถีชีวิตดั้งเดิมของ คนไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ วัดจึงถือเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย ต่อมาวัดกลายเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย ต่อมาวัดกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนในทุกระดับมาใช้ จนทำให้วัดกลายเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ขาดการวางระบบการจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับวัด จึงจำเป็นต้องมีการยกระดับการจัดการเพื่อการพัฒนาวัดและชุมชนให้มีระบบการพัฒนาวัดเป็นสถานที่สัปปายะและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ศูนย์กลางชุมชน และเป็นศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะ ด้วยแนวทาง 5 ส และหลักสัปปายะ 7 ที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนในการดำเนินการ

โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกวัดสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด เป็นจุดปฏิบัติการ KICK OFF ดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาวัด ปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการ “โคกหนองนา แห่งศรัทธา วัดสันมะเกี๋ยง”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
30 มิถุนายน 2566