ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ทุกภาคส่วนในอำเภอแม่อาย ร่วมปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ (คลิป)

เชียงใหม่ ทุกภาคส่วนในอำเภอแม่อาย ร่วมปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ (คลิป)

1 กรกฎาคม 2023
240   0

Spread the love

ทุกภาคส่วนในอำเภอแม่อาย ร่วมปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุครบ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

ในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ทางอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมือง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง เรือนจำกลางจังหวัดฝาง ยุติธรรมอำเภอฝาง อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ส่วนราชการ และเอกชน จิตอาสา ได้ร่วมกันจัดปลูกต้นไม้มงคล ต้นทองอุไร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการถนนสวยเมืองสะอาดดอกไม้งาม เพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงาม


พร้อมต้นรับนักท่องเที่ยวโดยจัดปลูกที่วัดท่าตอนอารามหลวง บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพราะวัดท่าตอนอารามหลวงเป็นวัดที่มีสิ่งสำคัญหลายอย่างมีความเป็นเอกลักษณ์ของวัดตลอดจนพระธาตุพระเจดีย์ ที่นำเอาพระสำคัญหลายๆประเทศมาประดิษฐานในพระเจดีย์นี้และมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาเยี่ยมนมัสการอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

โดยมีพระเทพมังคลาจารย์ (พระสมาน กิตติโสภโณ) รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอนอารามหลวง ที่ทำการพัฒนาพระพุทธศาสนาไม่หยุดยั้งและจัดเป็นสถานที่ให้การศึกษาอาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนวิทยาลัยอาชีพฝาง สาขาท่าตอน และส่งเสริมประชาชนราชการช่วยกันรักษาป่าปลูกป่าเพื่อความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน วันนี้ทางคณะฯได้นำเอาต้นทองอุไร ไม้มงคลมาทำการปลูกบริเวณสองข้างถนนขึ้นพระธาตุเจดีย์แก้ว จำนวน1,000 ต้น ตั้งแต่ชั้นที่3 ถึงชั้น 9 ให้แล้วเสร็จในวันเดียวเพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่ และยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป