ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพพร้อมทั้งให้ได้รับความสุขทางกายทางใจมีอายุที่ยืนยาว(คลิป)

เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพพร้อมทั้งให้ได้รับความสุขทางกายทางใจมีอายุที่ยืนยาว(คลิป)

2 กรกฎาคม 2023
230   0

Spread the love

เทศบาลตำบลสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพพร้อมทั้งให้ได้รับความสุขทางกายทางใจมีอายุที่ยืนยาว


โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพพร้อมทั้งให้ได้รับความสุขทางกายทางใจมีอายุที่ยืนยาวและดีกว่า ทางนายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ พร้อมคณะบริหาร ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในตำบลสันต้นหมื้อ จัดโอกาสให้การศึกษาคุณภาพชีวิต ธรรมะปฏิบัติ พลานามัยศึกษา อนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนคนบะเก่า(รักษาวิถีดั่งเดิม) ให้กับกลุ่มผู้อาวุโสที่มาเข้าเรียนในโรงเรียน โดย เรียนช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการสร้างงานอาชีพแก่ผู้สูงอายุ เป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่เป็นโรคซึมเศร้าได้พบปะเพื่อนฝูงสร้างความบันเทิงให้เกิดความสุขใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้จาการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในด้านกฎหมายและสิทธิของผู้สูงอายุในปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในตำบลสันต้นหมื้อจำนวน 12 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยหมู่บ้านละ 10 คนงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อจำนวน 160,000 บาทบุคลากรได้รับความอนุเคราะห์จากครู กศน.ในอำเภอแม่อายได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลประจำตำบลและโรงพยาบาลแม่อายได้ร้บความอนุเคราะห์จากกองน้อย ตชด.334แม่อาย ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานตุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางได้รับเมตตาจากพระสงฆ์ภายในตำบลจำนวน 7 และวัดในพื้นที่ใกล้เคียงปีนี้มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนจำนวน 147 คน สำเร็จการศึกษาจำนวน 127 คน โดยเรียนทุกวันศุกร์ครับ ได้จบหลักสูตรรับใบเกียรติบัตร โดยนางสลีลญา คำภาแก้ว นายอำเภอแม่อายให้เกียรติมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ มีการแบ่ง4สีแข่งขันกีฬามหาสนุกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รับความสุขกันทุกคนนะ