ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ทต.สันผีเสื้อ เปิดตลาดนัดชุมชน ต.สันผีเสื้อ “กาดกำเบ้อ” สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน(คลิป)

เชียงใหม่ ทต.สันผีเสื้อ เปิดตลาดนัดชุมชน ต.สันผีเสื้อ “กาดกำเบ้อ” สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน(คลิป)

7 กรกฎาคม 2023
532   0

Spread the love

ทต.สันผีเสื้อ เปิดตลาดนัดชุมชน ต.สันผีเสื้อ “กาดกำเบ้อ” สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

วันนี้(7 กค.66 )เวลา 09.00 น. ที่กาดท่าน้ำหมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดชุมชนตำบลสันผีเสื้อ “กาดกำเบ้อ” โดยมีนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมนายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ และนส.เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู หรือ “พลอย” ส.ส.เชียงใหม่ และนายกันต์ กนิษฐ์ยะมณีวงศ์ ผญบ.หมู่ 7 บ้านสันผี้สื้อ ร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ และ จนท.ถาครัฐและเอกชน ร่วมกันประกอบพิธีเปิดตลาดนัดชุมชนตำบลสันผีเสื้อ “กาดกำเบ้อ”

ที่น่าสนใจคือ พิธีเปิดได้เปิดกรง ที่ข้างในกรงมีผีเสื้อ(ชาวบ้านเรียกว่า แม่งกำเบ่อ) จำนวน 19 ตัว เป็นเลขมงคล พอเปิดกรงแล้ว ผีเสื้อหรือกะเบ้อ ก็บินออกจากกรง สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงานจำนวนมาก

จากนั้นชมการแสดง ฟ้อนแม่ระมิงค์ คณะทำงานสตรีเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ที่สวมชุดแดง ฟ้อนไปพร้อมร่มหลากสี สวยงามมาก กิจกรรมตลาดนัดชุมชนตำบลสันผีเสื้อ “กาดกำเบ้อ” ซึ่งกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสให้กับประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและมั่นคง ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งกับภาคประชาชนให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับรากหญ้า เป็นการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในตำบลสันผีเสื้อให้มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืน ช่วยผลักดันและส่งเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้ประชาชนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มผู้สูงอายุ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์