ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566(คลิป)

เชียงใหม่ คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566(คลิป)

13 กรกฎาคม 2023
346   0

Spread the love

คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 มีหมู่บ้านที่เข้ารอบตัดสินจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน ของหมู่บ้านที่เข้ารอบตัดสิน และจะประกาศผล ภายใน 1 สัปดาห์ให้หมู่บ้านใด ได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

คณะกรรมการประกวด หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประกอบด้วย นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ,นายสว่าง ธาตุอินจันทร์ ประธานกองทุนหมู่บ้านแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือ ,นาย พลภัทร์ ศรียะ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ,นางสาว ภัครพี วัฒนาฤดี ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ,นางสาว วิไลวรรณ ตาคำ ผู้แทนศูนย์อำนวยการปรามปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวปพิชญา นาทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เดินทางไปดูการนำเสนอผลงาน หมู่บ้านที่นำเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน นำไปต่อยอด สร้างอาชีพในหมู่บ้านของตนเอง และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ของหมู่บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็น 1 ใน 3 หมู่บ้าน ที่เข้ารอบตัดสิน 3 หมู่บ้านสุดท้าย จากจำนวนทั้งหมด 649 หมู่บ้าน

โดยสิบเอก ไพรินทร์ กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านแพะขวาง ได้นำเสนอผลงานของชุมชน ที่นำเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ไปขยายผลต่อยอด ทั้งโครงการตลาดนัดรับซื้อขยะ จนเป็นต้นแบบในการกำจัดขยะในชุมชน และมีชรป .หมู่บ้าน ในการออกตรวจสอบ พบแค่ผู้เคยติดยาเสพติดในหมู่บ้าน ซึ่งมีแค่ 4 ราย แต่ปัจจุบันเลิกได้หมดแล้ว จนทำให้หมู่บ้านแพะขวาง และยังมี อสม. ออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชน และแนะนำในการดูสุขภาพ จนไม่มีผู้ป่วยติดเตียงแม้แต่รายเดียวในหมู่บ้าน และยังมีการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน ทำให้หมู่บ้านห่างไกลจากยาเสพติด และโครงการอีกมากมาย จนได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงาน

นาย ประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า เชียงใหม่มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 649 หมู่บ้าน และคัดเลือกจากการประกวดในรอบแรกทั้ง 25 อำเภอ เลือกแค่ 3 หมู่บ้านในรอบตัดสิน ประกอบด้วย หมู่บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง หมู่บ้าน ห้วยน้ำเย็น ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย และหมู่บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง และจะทราบผลภายใน 1 สัปดาห์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม และประกวดผล และปีนี้มีหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มอีกถึง 31 หมู่บ้าน/ชุมชน และจะเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่กรุงเทพมหานคร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และยังเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ในการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ทุกหมู่บ้านปลอดจากยาเสพติด