ข่าวทั่วไทย » เชียงราย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดการอบรมกลุ่มตัวแทนคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ

เชียงราย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดการอบรมกลุ่มตัวแทนคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ

23 กรกฎาคม 2023
280   0

Spread the love

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดการอบรมกลุ่มตัวแทนคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย

ที่โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานเปิดการอบรมกลุ่มตัวแทนคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ในเรื่องพัฒนาศักยาภาพอาสาสมัครคุมประพฤติตามกระบวนกฏหมายยาเสพติดและกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นภารกิจในการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติที่มีอาสาสมัครคุมประพฤติได้เข้ามาร่วมงานในทั่วประเทศไทย ที่จะได้ร่วมกันแก้ไขผู้ก้าวพลาดแล้วให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีที่จะเข้าสู่สังคมอย่างมีความสุข และเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ซึ่งจะต้องร่วมผลักดันสู่เป้าหมาย ในสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันของสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ร่วมอยุ่ด้วยกันอย่างมีความสุขปลอดภัยในสังคมและประเทศชาติต่อไป

ซึ่งในประเทศไทยนี้มีอาสาสมัครคุมประพฤติมากกว่าสองหมื่นคนทั่วประเทศและจะมีสมัครเข้ามาช่วยอีกในโอกาสต่อไปเพื่อเป็นแขนเป็นขาเป็นสมองร่วมกันพัฒนาการทำงานปฏิบัติงานในการสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง ผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้ต้องโทษและถูกคุมประพฤติ ตลอดจนผู้ต้องโทษที่ถูกปล่อยตัวออกมาชั่วคราวแต่ยังอยุ่ในการควบคุมตัวของศาลและกรมคุมประพฤติ ซึ่งได้ร่วมอบรมระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2566 คาดว่าหลังการอบรมจะได้พัฒนาศักยาภาพตัวของกรรมการอาสาสมัครในแต่ละจังหวัดที่จะนำเอาความรู้ไปถ่ายทอดต่อยังตัวอาสาสมัครคุมประพฤติที่ไม่ได้เข้ามาร่วมในการอบรมครั้งนี้เพื่อจะได้รู้เท่าทันกันและร่วมกันในการปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยาภาพต่อไปทั่วทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน