ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ นักเรียนชั้นอนุบาลดรุณนิมิตร พร้อมคณะครูร่วมถวายพานพุ่มเงิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา (คลิป)

เชียงใหม่ นักเรียนชั้นอนุบาลดรุณนิมิตร พร้อมคณะครูร่วมถวายพานพุ่มเงิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา (คลิป)

27 กรกฎาคม 2023
1179   0

Spread the love

นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตเชียงใหม่ พร้อมคณะครูร่วมถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โอกาสเดียวกันได้ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนดรุณนิมิต จังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะครูและผู้บริหารกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีตัวแทนเด็กนักเรียน คณะครู และผู้บริหาร ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง บริเวณมณฑลพิธี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีอาจารย์ธวัช บุญประเสริฐ ผู้จัดการโรงเรียน เปิดกรวยดอกไม้ กล่าวถวายพระพร กล่าวอาเศียรวาท และร่วมเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความถึงความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่าน และจะเป็นพลเมืองที่ดี

โอกาสเดียวกัน ทางเด็กนักเรียน และผู้บริหาร ยังได้ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ถวายให้กับพระสงฆ์ วัดป้านปิน ที่นิมนต์มาประกอบพิธีจำนวน 5 รูป เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อใช้จุดในการทำวันเย็น เป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและสืบทอดพระพุทธศาสนา