ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาล ดรุณนิมิต เชียงใหม่ นำเด็กนักเรียนอนุบาลชั้นอนุบาล แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาล ดรุณนิมิต เชียงใหม่ นำเด็กนักเรียนอนุบาลชั้นอนุบาล แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

14 กันยายน 2023
660   0

Spread the love

โรงเรียนอนุบาล ดรุณนิมิต เชียงใหม่ นำเด็กนักเรียนอนุบาลชั้นอนุบาล 1 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทัศนศึกษา ภายในวัดป้านปิง สร้างเกาะป้องกัน ยึดแนวทางศีล 5 วิถีพุทธ ให้เป็นคนดี

โรงเรียนอนุบาล ดรุณนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 เข้าแสดงตน เป็นพุทธมามกะ ที่พระวิหาร วัดป้านปิง อำเภอเมือง เชียงใหม่ โดยทางศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยพระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น ประธานศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามมอบเกียรติบัตร โดยมีพระครู นพดล วชิระปัญโญ เจ้าอาวาสวัดป้านปิง มอบให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ที่ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชน และขอให้พุทธมามกะ พึ่งตั้งอยู่ในศีลธรรม มีความขยันหมั่นเพียร มีความกตัญญู ต่อบิดามารดา เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี นอกจากนั้น ทางเด็กนักเรียนอนุบาล 2 ยังได้ ทัศนศึกษา สิ่งแวดล้อม และหาความรู้ ภายใน วัดป้านปิง และการระบายสี ความประทับใจของวัดนี้ เป็นการฝึกทักษะชีวิตและวิธีคิด

นาง พรรณี บุญประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต บอกว่าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอยู่แล้ว การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นพื้นฐาน ของการยอมรับว่า ตนเองมีศาสนาพุทธ ที่นำพาชีวิตตนเองใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพื้นฐาน นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโลกให้กับเด็กนักเรียน เป็นการทำกิจกรรมนอกสถานที่ด้วย ซึ่งจะทำให้เด็กมีมุมมองที่น่าจดจำให้มากขึ้น