ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันปูเลย เปิดตลาดโฮลี่ มาร์เก็ต “Holy market” ตลาดนัดชุมชน “กาดศักดิ์สิทธิ์ ชุมชนสันปูเลย”(คลิป)

เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันปูเลย เปิดตลาดโฮลี่ มาร์เก็ต “Holy market” ตลาดนัดชุมชน “กาดศักดิ์สิทธิ์ ชุมชนสันปูเลย”(คลิป)

16 ตุลาคม 2023
310   0

Spread the love

เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตลาดโฮลี่ มาร์เก็ต “Holy market ตลาดนัดชุมชน “กาดศักดิ์สิทธิ์ ชุมชนสันปูเลย” ตรีมไม้ไผ่ ภาชนะธรรมชาติ ชาวบ้าน 15 หมู่บ้าน นำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มาจำหน่าย ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.สันปูเลยให้ยั่งยืน ในอนาคตนำบรรจุในโปรแกรมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 ต.ค.2566 ที่ห้องประชุม 1 เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายสาธิต คำหน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย นายชัยยุทธ คุณยศยิ่ง ประธานสภาฯ พร้อมสมาชิกสภาฯ นายพนม ทิพย์พละ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ยางพระธาตุ และนายอุปถัมภ์ ใจดี ตัวแทน OTOP พื้นที่หมู่ 11 บ้านยางพระธาตุ พร้อมตัวแทน OTOP ของแต่ละหมู่บ้านร่วมแถลงข่าวเปิดตลาดโฮลี่ มาร์เก็ต

นายสาธิต คำหน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย กล่าวว่า ตลาดโฮลี่ Holy market ตลาดนัดชุมชน” หรือ “กาดศักดิ์สิทธิ์ ชุมชนสันปูเลย” เป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.สันปูเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 27 – 29 ต.ค.2566 จัดที่บริเวณลำน้ำแม่กวง หมู่ที่ 11 บ้านยางพระธาตุ ต.สันปูเลย

โครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 15 หมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต.สันปูเลย โดยหมู่ 11 มีแหล่งน้ำแม่กวง จึงเปิดตลาดเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เสริมสร้างศักยภาพ ทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับชุมชน ก่อเกิดสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

เป็นการพัฒนาพื้นที่ริมลำน้ำแม่กวง ที่หมู่ 11 เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ พัฒนาต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต.สันปูเลยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายดังกล่าวแล้วในอนาคตอันใกล้จะบรรจุในแผนการท่องเที่ยวโดยจะทำ MOU กับผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ต่อไปด้วย
-ภายในงานเริ่มวันที่ 27 ต.ค.2566 เปิดตลาดนัดชุมชนทุกวันสี่มงเย็น ถึงสี่ทุ่ม ตลาดมีสินค้า OTOP กิจกรรมศิลปะการหยอดผางประทีป พิธีล่องเคราะห์ การแสดงจากชุมชนตำบลสันปูเลย และ คณะแสนหลวง ขบวนฟ้อนเทียนนำแสงพลังแห่งศรัทธาสู่ตลาดนัดชุมชน กิจกรรมดังกล่าว จะจัดทุกวัน มีศิลปินรับเชิญวันที่ 27 “อ้อม รัตนัง” วันที่ 28 ต.ค.เป็นวันเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ได้เชิญศิลปิน ว”เดอะเพอะ” และวันที่ 29 ต.ค.ชมศิลปิน “ตู่ ดารณี”

นายสาธิต นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย กล่าวอีกว่า “ซะป๊ะของดีอยู่อำเภอดอยสะเก็ด แต่ของเด็ดๆอยู่สันปูเลย” เมื่อ หมู่ 11 บ้านยางพระธาตุ มีลำน้ำกวง ต้องพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์ จากที่ทุกปีมีการจัดกิจกรรมลอยกระทง ลอยเคราะห์ แต่ในวันที่ 27-29 ต.ค.2566นี้ จัดกาดไม้ไผ่ เน้นใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ กระบอกไม้ไผ่แทนแก้วน้ำ และขอดี มีน้ำปูเลยน้ำผึ้งมะนาว น้ำใบเตย เสิร์ฟใส่กระบอกไม้ไผ่ มีจัดภาชนะจากธรรมชาติ เช่น จาน ช้อน ทำจากไม้ไผ่ และที่สำคัณเมนูอาหารเด็ดจากกระบอกไม้ไผ่ หลากหลายเมนู และตลาดจะตกแต่งด้วยไม้ไผ่ทั้งหมด จะสวยงามอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบไหนนั้น ติดตามได้ใน Facebook เทศบาลตำบลสันปูเลยได้

อย่างไรก็ตาม การเปิดกาดศักดิ์สิทธิ์ ชุมชนสันปูเลยครั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 100 คน บริการให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวจะได้รับความ สะดวก สบาย และปลอดภัยอย่างแน่นอน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากๆ มาเที่ยวชม ชิม ช้อบ สินค้าจาก 15 หมู่บ้าน ต.สันปูเลยได้ เช่น ผ้าซิ่นตีนจก ที่ผลิตมาพร้อมๆกับชาว อ.แม่แจ่ม และหมวก ทำจากไม้ไผ่ เป็นต้น เปิดกาดเวลาสี่มงเย็น และปิดกาดเวลาสี่ทุ่มของทุกวัน นายก ทต.สันปูเลยกล่าว