ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ จัดแข่งขันประกวดขับขาน ซอพื้นบ้านล้านนาไทย (คลิป)

เชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ จัดแข่งขันประกวดขับขาน ซอพื้นบ้านล้านนาไทย (คลิป)

22 ตุลาคม 2023
260   0

Spread the love

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ จัดแข่งขันประกวดขับขาน ซอพื้นบ้านล้านนาไทย ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมประกวดมากถึง 14 คณะ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโอกาสครบรอบ 76 ปี ของสมาคมส่งเสริมสตรีฯ

วันนี้(22 ตค.66) ที่เรือนแก้ววิจิตร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรี ศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ จัดประกวดแข่งขัน ซอพื้นบ้านล้านนาไทย โดยมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันมากถึง 14 คณะในโอกาสครบรอบ 76 ปี ของการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ และเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ของคนในท้องถิ่น ไม่ให้สูญหาย มีนาย วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิด

โดยวันนี้เป็นการแข่งขันรอบแรก โดยมีคณะกรรมการ ที่เป็นศิลปินพื้นบ้าน และปราญช์ล้านนา ระดับครูบาอาจารย์ในด้านต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการตัดสิน ในรอบคัดเลือกโดยมีเกณฑ์ในการตัดสินเนื้อหา 30 คะแนน น้ำเสียงลีลา ความกลมกลืน ถูกต้องทำนองจำนวน 40 คะแนน การแต่งกาย 10 คะแนน มารยาทและความงดงาม ทางวัฒนธรรมอีก 10 คะแนน และความพร้อมเพียงตรงต่อเวลาอีก 10 คะแนน เพื่อคัดเลือกเหลือเพียง 5 คณะ เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งแต่ละคณะมีความสามารถไม่แพ้กัน ทั้งลีลาน้ำเสียง เครื่องดนตรีปีจุม และการขับร้อง ของช่างซอ ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัว ที่จะต้องร้องด้วยถ้อยคำให้สัมผัสและคล้องจองกัน ด้วยภาษาที่สวยงามแบบสดๆ ตามถ่วงทำนอง ตามเนื้อเรื่องที่จะขับขาน ของเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง

การแสดงก็จะเริ่มด้วยพิธีไหว้ครู โหมโรง เกริ่น เข้าสู่เนื้อหา และบทลา และจะมีการแข่งขัน ในรอบชิง ชนะเลิศ ในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ที่บริเวณ หน้าอนุสาวรีย์พื้นถิ่นล้านนา ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลชมเชย อีก 2 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท