ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สสว. “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทย”ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนและรายย่อย

เชียงใหม่ สสว. “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทย”ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนและรายย่อย

10 พฤศจิกายน 2023
180   0

Spread the love

สสว. “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทย”ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนและรายย่อย เพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด ผ่านงานแสดงสินค้า Physical Market ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก มีผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ราย จากผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนและรายย่อยในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งเป้าสร้างรายได้ ให้ไมโคร เอสเอ็มอี ไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลัก ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ MSME ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนและรายย่อย เพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด ผ่านงานแสดงสินค้า Physical Market เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายย่อย หรือกลุ่มไมโครเอสเอ็มอี ภายใต้สโลแกน “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทย”


สสว. ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เดินหน้าจัดงานแสดงสินค้า SME ONE FESTIVAL 2023 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มไมโครเอสเอ็มอี ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพ เลี้ยงชีพ จำหน่ายสินค้า หรือให้บริการในตลาดชุมชนและท้องถิ่น ไม่สามารถจำหน่ายหรือให้บริการสินค้า และบริการในกลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือสถานที่ใหม่ได้ ขาดโอกาส ในการพัฒนาอาชีพให้เติบโต ทั้งนี้มีปัจจัย มาจากปัญหาด้านการเงิน การลงทุน ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ การเข้าถึงโอกาสจากภาครัฐ ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ และขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด ซึ่งมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 85.56 ของผู้ประกอบการ MSME ทั่วทั้งประเทศ ตั้งเป้าเพิ่มช่องทางตลาด สร้างโอกาสทางการขายให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และรายย่อยกว่า 3,300 ราย และคาดว่าจะเกิดยอดขายรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้าดังกล่าว จะมีการจัดงานหมุนเวียนทุกภาค จำนวน 10 ครั้ง ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ รวมถึงสร้างประสบการณ์ด้านการตลาดและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี ให้สามารถอยู่รอด มีรายได้ต่อเนื่อง สู่การทำธุรกิจแบบมืออาชีพ มีแนวคิดและวิธีการทำงาน สามารถพัฒนาต่อยอดอาชีพเพิ่มมูลค่าได้


สำหรับการจัดงานแสดงสินค้า SME ONE FESTIVAL 2023 ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า กว่า 200 ร้านค้า มีสินค้าหลากหลายมากมาย อาทิ สินค้าชุมชน สินค้าผลผลิตทางการเกษตร พืช ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร อาหารสด อาหารทะเล อาหารแปรรูปสินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฝีมือชาวบ้าน สินค้าของฝากของดีของเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ และไมโครเอสเอ็มอีจากทั่วไทย


การจัดงานดังกล่าวมีพิธีเปิดงานในวันที่10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. กล่าวรายงาน การดำเนินโครงการ SME ONE FEST 2023 โดยนายรักติ ญวนกระโทก อุปนายกสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และหัวหน้าโครงการฯ คุณพัชนีกานต์ นาคบัว รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ และมีคุณวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด