ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ “สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรี ศรีล้านนาไทยเชียงใหม่”แข่งขันขับ”ซอพื้นบ้านล้านนา”รอบชิงชนะเลิศเพื่อส่งเสริมเยาวชน สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น(คลิป)

เชียงใหม่ “สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรี ศรีล้านนาไทยเชียงใหม่”แข่งขันขับ”ซอพื้นบ้านล้านนา”รอบชิงชนะเลิศเพื่อส่งเสริมเยาวชน สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น(คลิป)

20 พฤศจิกายน 2023
517   0

Spread the love

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรี ศรีล้านนาไทยเชียงใหม่แข่งขันขับซอพื้นบ้านล้านนา รอบชิงชนะเลิศ เพื่อส่งเสริมเยาวชน สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีมชนะเลิศ คณะดาวล้านนา ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล พร้อมชมการขับซอล่องน่าน ด้วยลีลาน้ำเสียงที่ไพเราะและการฟ้อนที่อ่อนช้อยของศิลปินพื้นบ้าน


ที่หน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่ ได้มีการจัดแข่งขันขับซอพื้นบ้านล้านนา รอบชิงชนะเลิศ มีเยาวชนเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 5 คณะ ที่ทางสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในภาคเหนือ ร่วมสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ให้สูญหาย ท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่เข้ารับชม โดยมีคณะกรรมการตัดสิน เป็นผู้เชี่ยวชาญและพ่อครูแม่ครู ที่ทรงคุณวุฒิ ให้คะแนนความสามารถ ทั้งเนื้อหา น้ำเสียงลีลา ความกลมกลืนถูกต้องของทำนอง การแต่งกาย มารยาทความงดงาม ทางวัฒนธรรม ความพร้อมเพียง และตรงต่อเวลา

สำหรับทีมที่ชนะเลิศ ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ได้แก่คณะ ดาวล้านนา ได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบรางวัล ส่วนชนะเลิศรองอันดับ 1 คณะ สองสะหรี ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะ สุวิทย์ – ลำจวน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล คณะเสียงซอป่าซาง และคณะเก็ดถวา ได้รับเงินรางวัลคณะละ 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และปิดท้าย การแสดง การขับซอ ล่องน่าน โดยสองศิลปินช่างซอ ที่มีการขับขาน ด้วยถ่วงทำนองที่ไพเราะ และการแสดงฟ้อนด้วยลีลาที่อ่อนช้อย งดงาม ของวัฒนธรรม

การขับซอ จะเป็นการเล่าเรื่อง เป็นบทกลอนหรือร้อยเรียงทำนอง ที่ใช้ถ้อยคำให้สอดคล้อง ถ่ายทอดออกมา เป็นถ่วงทำนอง ได้อย่างไพเราะ โดยที่ไม่มีบทหรือเนื้อร้อง เหมือนกับการขับร้องเพลง ที่มีเนื้อร้อง แต่การขับซอมีแต่เพียง กำหนดหัวข้อว่า จะขับซอเล่าเรื่อง เกี่ยวกับ เรื่องอะไร ศิลปินก็จะเล่า ออกมาเป็นถ่วงทำนอง