ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ 5 ศาสนาวางพานพุ่ม ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 (คลิป)

เชียงใหม่ ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ 5 ศาสนาวางพานพุ่ม ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 (คลิป)

5 ธันวาคม 2023
530   0

Spread the love

ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ 5 ศาสนาวางพานพุ่ม ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมมอบโล่ ให้กับพ่อดีเด่น ที่เลี้ยงลูกประสบความสำเร็จ ประจำปี 2566 จาก 5 ศาสนา จำนวน 8 ท่าน โดยมีช่างฟ้อนจำนวน 150 คน มาฟ้อนถวายเทิดพระเกียรติ

ที่หอประชุมพุทธสถาน อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติประจำปี 2566 โดยมีช่างฟ้อน จากสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ แต่งกายในชุดพื้นเมือง สีเหลือง จำนวน 150 คน ฟ้อนเทียนเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างพร้อมเพียงสวยงาม

ประธานคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ วางพานพุ่มสีขาว บริเวณมณฑลพิธี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก และผู้แทน ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริส์ต ศาสนาพราหมณ์- ฮินดู และศาสนา ซิกข์ ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศาสนิกทุกคนร่วมกันร้องเพลง รักพ่อไม่มีวันพอเพียง และร่วมกันร้องเพลง พระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด

จากนั้นนายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับพ่อดีเด่นทุกศาสนา จำนวน 8 ท่าน และกล่าวคำแสดงความยินดี จากนั้นประธานคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ กล่าวคำสดุดี และร่วมกันสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นเสร็จพิธี