ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน พร้อมด้วยเครือข่ายแบ่งปันไออุ่น ทำดีร่วมกัน สร้างสรรค์สังคมเด็กที่ด้อยโอกาส

เชียงใหม่ ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน พร้อมด้วยเครือข่ายแบ่งปันไออุ่น ทำดีร่วมกัน สร้างสรรค์สังคมเด็กที่ด้อยโอกาส

19 ธันวาคม 2023
272   0

Spread the love

ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน พร้อมด้วยเครือข่ายแบ่งปันไออุ่น ทำดีร่วมกัน สร้างสรรค์สังคมเด็กที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2566/67 ที่โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ที่โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน พร้อมด้วยองค์กรเครือข่าย ได้จัดโครงการทำดีร่วมกันแบ่งปันไออุ่น ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อร่วมแบ่งปันไออุ่นบรรเทาผลกระทบจากภัยหนาวแก่เด็กๆโรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลนได้รับโอกาสสนับสนุน ซึ่งทุกครั้งจะมีผู้ใหญ่ใจดีในองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนร่วมบริจาคทั้งสิ่งของและทุนทรัพย์ โดยกิจกรรมปีนี้มี ผศ.อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานชมรมฯ และ นาวาตรี นิพันธ์ พงษ์แดง ผู้อำนวยการ สทร.11 เชียงใหม่ ในฐานะประธานจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยนายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ ผู้จัดการศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียง อสมท. ภาคเหนือ นายรัชชัย วัฒนะโชติ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.แม่ฮ่องสอน รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ สื่อมวลชน เป็นผู้แทนในนาม ชวท.ได้มอบผ้าห่มสิ่งของเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน กีฬาและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมีนายจักร พิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมรับมอบสิ่งของในโครงการ

สำหรับโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดปลูกสร้างเมื่อ พ.ศ.2520 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการเรียนการสอนตั้งระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาส) โดยระดับอนุบาล 1 ถึง 3 มีนักเรียนรวม 23 คน ระดับประถม 1 ถึง 6 จำนวน 53 คน และมัธยมศึกษา 1 ถึง 3 รวม 36 คน บุคลากรผู้บริหารรวมครูจำนวน 13 คน โดยเปิดเป็นโรงเรียนพักนอนสำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลโรงเรียน และ การคมนาคมยากลำบาก เขตพื้นที่บริการ มีทั้งหมด 2 หมู่บ้าน 4 หย่อมบ้าน คือ บ้านขุนแม่หยอด หย่อมบ้านป่ากล้วย บ้านแม่ราจี บ้านห้วยขี้เปอะ หย่อมบ้านน้ำตก และหย่อมบ้านยอดไผ่ ห่างจากตัวอำเภอแม่แจ่ม 94 กิโลเมตร

ประสานงานได้ที่ นายดิลก ตระกูลรุ่งอำไพ อายุ 63 ปี ประธานกรรมการตรวจสถานศึกษา โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 0840436965 นางสาวชนากานต์ แก้วเกตุ อายุ 44 ปี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 0625548481