ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เชียงใหม่จัดการแข่งขันปั่นจักรยาน INTHANON CHALLENGE BY META T อินทนนท์คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 15(คลิป)

เชียงใหม่ เชียงใหม่จัดการแข่งขันปั่นจักรยาน INTHANON CHALLENGE BY META T อินทนนท์คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 15(คลิป)

15 มกราคม 2024
238   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันปั่นจักรยาน INTHANON CHALLENGE BY META T อินทนนท์คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 15


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานแถลงข่าว พร้อมนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง นายเอกสิทธิ์ จินใจ ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง นายวิชิต อึ้งจิตรไพศาล นายกสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง นางสาวธัญยรัชต์ วิศวโยธิน กรรมการบริษัท เมตา ที จำกัด ธุรกิจแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มที่รวมเรื่องกีฬา การท่องเที่ยวและที่กินในที่เดียวกัน ทั้งหมดร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม INTHANON CHALLENG by Meta T อินทนนท์คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 15

โดยทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง ร่วมกับ บริษัท เมตา ที จำกัด จัดกิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตยอดดอยอินทนนท์ “INTHANON CHALLENGE BY META T ครั้งที่ 15” ในวัน อาทิตย์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ บริเวณทางขึ้นดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเป็นการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด ให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว

ปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,500 คน โดยมีระยะการปั่นจักรยานทั้งหมด 2 ระยะ ได้แก่ ปั่นพิชิตอินทนนท์ระยะ 48 กิโลเมตร และปั่นท่องเที่ยวระยะ 31 กิโลเมตร โดยในปีนี้ทางฝ่ายจัดงานได้เน้นเรื่องของความปลอดภัยและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักกีฬาทุกท่าน โดยมาตรการความปลอดภัยด้านการขนย้าย และการให้บริการนักท่องเที่ยว

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปั่นขึ้นไปถึงยอดดอยอินทนนท์แล้วเราจะมีบริการรถสองแถวซึ่งเป็นรถที่มีความชำนาญในการขับในพื้นที่ดอยอินทนนท์ เพื่อขนส่งทั้งรถจักรยานและผู้ร่วมกิจกรรมให้เดินทางถึงด้านล่างด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ได้ตามปกติ แต่จะมีการจัดการจราจรแบบพิเศษในวันจัดกิจกรรมตามที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดไว้ให้เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดกิจกรรมและนักท่องเที่ยว