ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชาวบ้านและประธานชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยว และยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสื่อมวลชนให้เข้ามาตรวจสอบ การเลือกตั้ง กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่(คลิป)

เชียงใหม่ ชาวบ้านและประธานชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยว และยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสื่อมวลชนให้เข้ามาตรวจสอบ การเลือกตั้ง กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่(คลิป)

8 กุมภาพันธ์ 2024
142   0

Spread the love

ชาวบ้านและประธานชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยว และยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสื่อมวลชน ให้เข้ามาตรวจสอบ การเลือกตั้ง กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีการแบ่งเขตไม่เป็นธรรม จนเกิดความแตกแยกในชุมชน และว่าที่ผู้สมัครถูกถอนชื่อออกโดยไม่แจ้งให้ทราบ และมีนักการเมืองท้องถิ่นบางคนเข้ามากดดันในชุมชน


ประธานชุมชนและชาวบ้าน หลายชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เกือบ 100 คน ออกมาเคลื่อนไหว และยื่นหนังสือถึงสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้ามาจับตาการเลือกตั้งกรรมการชุมชน ที่จะมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จะถึงนี้ ซึ่งชาวบ้านมีข้อสังเกต หลายชุมชน มีการแบ่งเขต ของชุมชน โดยที่ชาวบ้านในชุมชน ไม่ทราบมาก่อน ทำให้ประชาชน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถไปลงคะแนน ให้กับบุคคลที่จะเลือกได้ รวมทั้งว่าที่ผู้สมัครบางคนถูกถอนชื่อออกโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทำให้ขาดโอกาส

และในวันที่สมัคร เลือกตั้งกรรมการชุมชน มีนักการเมืองท้องถิ่น มาแทรกแซง ชี้นำ ในการรับสมัคร ในสถานที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จนเกิดความกดดันและวุ่นวาย ทำให้ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง เป็นกรรมการชุมชน การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ เกรงว่าจะไม่ถูกระเบียบ และไม่มีความเป็นธรรม ต่อผู้สมัครและประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ชุมชนบางแห่ง มีการแบ่งเขตใหม่ ให้มีชุมชนใหม่เกิดขึ้น แยกจากเขตเดิม จนเกิดความแตกแยกในชุมชน จึงรวมตัวกันเรียกร้อง และยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาตรวจสอบการเลือกตั้ง และควบคุมการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส