ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เลื่อนการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชน ออกไปก่อน ที่จะมีการเลือกตั้ง(คลิป)

เชียงใหม่ ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เลื่อนการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชน ออกไปก่อน ที่จะมีการเลือกตั้ง(คลิป)

13 กุมภาพันธ์ 2024
261   0

Spread the love

ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เลื่อนการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชน ออกไปก่อน ที่จะมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 และให้ตรวจสอบรายชื่อ บางชุมชนมีรายชื่อเพิ่ม เข้ามาหลายร้อยคน ทั้งที่อยู่คนละชุมชน หรือบางราย ชื่อหายทั้งครอบครัว ทำให้ชาวบ้านเกิดความสับสน


ตัวแทนชาวบ้าน 4 แขวง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมรายชื่อ เข้าร้องเรียน และยื่นหนังสือ ถึง นาย นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ และท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มารับเรื่องและรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่จะมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จะถึงนี้ มีทั้งรายชื่อหาย ออกจากทะเบียนบ้าน ไม่ทราบสาเหตุ หรือมีรายชื่อชาวบ้าน จากชุมชนอื่น เพิ่มเข้ามาอยู่ในชุมชน


นาง จาลยากร สายมาธิ รักษาการณ์ประธานชุมชน แจ่งหัวลินตัวแทนที่ได้รับผลกระทบ ให้ข้อมูลว่า วันนี้มีตัวแทน จากหลายชุมชน ที่พากันมาขอความเป็นธรรม สำหรับชุมชนของตนเอง มีรายชื่อบุคคลภายนอก ย้ายเข้ามาอยู่ ในชุมชนมากกว่า 300 คน ไม่รู้ย้ายเข้ามาได้อย่างไร หรือบางคนรายชื่อหาย ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชน ซึ่งจะมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จะถึงนี้ ทำให้ชาวบ้าน ในชุมชนหลายแห่ง มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน จนเกิดความสับสน จึงเรียกร้องให้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบ และพิจารณาสั่งการ ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เลื่อนการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชนออกไปก่อน และขอให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดทำขอบเขตชุมชน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งให้ถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ให้เป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนดไว้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ จะได้ประสานกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และจะแจ้งให้ทางกลุ่มผู้ร้อง รับทราบอีกครั้ง