ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ พช.เมืองเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมคัดเลือกผู้บริหารชุดใหม่

เชียงใหม่ พช.เมืองเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมคัดเลือกผู้บริหารชุดใหม่

23 กุมภาพันธ์ 2024
147   0

Spread the love

พช.เมืองเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมคัดเลือกผู้บริหารชุดใหม่


วันนี้(23 กพ.) ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ นางยุพา จันดี พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมโดยมีประเด็นประชุมคือ การทบทวนและเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองเชียงใหม่ และการจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2567


โดยผลการคัดเลือก คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ได้รับเลือกเป็น ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นสมัยที่ 2 และ นายกำพล ทรงคำ และนายพงศธร ขยัน เป็นรองประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน, น.ส. กมลลักษณ์ พรหมาวัตร์ เลขานุการฯ, นางยุพิน ตนมิตร เหรัญญิกฯ, นายศิวกร วิเศษ ประชาสัมพันธ์ฯ และน.ส. วันวิสา ไชยประเสริฐ เป็นนายทะเบียน พร้อมเลือกคณะกรรมการอีก 18 คน รวม 25 คน เพื่อบริหารจัดการ กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป.